Żeby Odra znów była Odrą

Podczas pierwszego posiedzenia zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego wręczono powołania dla poszczególnych członków nowego gremium

Przypomnijmy: marszałek Wojciech Saługa 10 sierpnia br. drogą zarządzenia powołał do życia zespół doradczy ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego. Nadzór nad nowym podmiotem powierzono Henrykowi Mercikowi, członkowi Zarządu Województwa Śląskiego.

„Temat żeglugi śródlądowej jest bardzo ważny dla naszego regionu” – nie ma wątpliwości Henryk Mercik. – „Cały czas mamy w rękach „klucz” do Odry, rzeki przez lata żeglownej i organizującej z powodzeniem transport. Cały czas żyje temat Kanału Śląskiego, który miałby powstać z połączenia Odry i Wisły. Niewykluczone jest też przedsięwzięcie międzynarodowe łączące Odrę z Dunajem. Dla rozwoju gospodarczego województwa śląskiego i też sporej części gmin te aspekty są wiodące i trzeba się nad nimi z uwagą pochylić” – dodaje.

By w ogóle móc podejmować konkretne działania w tym zakresie, niezbędna jest współpraca na poziomie samorządowym, centralnym, ale też między reprezentantami biznesu i nauki. I właśnie przedstawicieli różnych dziedzin i sfer życia, a jednocześnie ekspertów w swoich dziedzinach – udało się namówić do pracy w ramach powołanego zespołu.

Pierwsze posiedzenie wykorzystano do przekazania poszczególnym członkom powołań. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Głównego Instytutu Górnictwa, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych czy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.