Metropolia z zarządem

Podczas dokończonej, pierwszej sesji Zgromadzenia Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej reprezentanci 41 gmin wybrali jej 4-osobowy Zarząd wraz z przewodniczącym

Pierwszą sesję Zgromadzenia przerwano i odroczono o ponad 2 tygodnie na wypracowanie kompromisu.

Podczas dzisiejszych obrad na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko jednego kandydata: Marcina Krupę, prezydenta Katowic. Przypominamy, że w głosowaniach liczona jest podwójna większość: wśród oddanych głosów i wśród wszystkich mieszkańców Metropoli.

39 członków Zgromadzenia opowiedziało się za kandydaturą prezydenta Katowic, przedstawiciele 2 gmin wstrzymali się od głosu. Tym samym Marcin Krupa mógł prowadzić dalsze obrady Zgromadzenia Metropolii.

„Bardzo dziękuję za dokonanie tego wyboru. Obiecuję, że od razu biorę się do pracy i będę godnie reprezentował interesy wszystkich członków naszej Metropolii” – stwierdził prezydent Katowic.

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przewodniczącego Zarządu Metropolii. Tutaj, podobnie jak w przypadku wyboru przewodniczącego Zgromadzenia – zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Kazimierza Karolczaka, członka Zarządu Województwa Śląskiego.

Za tą kandydaturą zagłosowało 37 reprezentantów miast członkowskich, 1 był przeciw, 3 wstrzymali się od głosu.

„Czeka nas ciężka praca. Dlatego apeluję o wszystkie ręce na pokład, żeby nie zawieść naszych mieszkańców. Kilkanaście lat czekaliśmy na Metropolię. Teraz wszystko w naszych rękach” – przekonuje Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Metropolii.

Następnie członkowie Zgromadzenia pochylili się nad wyborem 4 członków Zarządu. W pierwszym głosowaniu wymagane większości (głosów i mieszkańców) uzyskało trzech kandydatów zgłoszonych przez przewodniczącego Kazimierza Karolczaka: Danuta Kamińska, Grzegorz Kwitek i Krzysztof Zamsz. Andrzeja Pilota poparło 18 członków Zgromadzenia, tym samym kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Przewodniczący Zarządu Metropolii wskazał dodatkową kandydaturę – Karoliny Wadowskiej, na którą zagłosowało 31 przedstawicieli miast członkowskich, przy 5 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się .

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad budżetem Metropolii na 2017 i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2020. Oba dokumenty przyjęto jednogłośnie. Z kolei za przyjęciem Statutu Metropolii głosowało 39 reprezentantów miast członkowskich, 1 wstrzymał się od głosu, a 1 musiał wcześniej opuścić obrady.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, jako priorytetowe i jedno z najtrudniejszych zadań Metropolii na start wskazał organizację wspólnego biletu komunikacyjnego.

„Te dwa tygodnie przerwy w obradach dużo dały, nakłoniły samorządowców do szukania kompromisu. I dzisiaj im wszystkim należą się gratulacje. Dzięki nim samorządność zwyciężyła nad polityką. Teraz trzeba wypełnić Metropolię stosowną treścią” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy