Jakie prognozy dla szpitali w sieci?

W województwie śląskim w sieci szpitali znajdują się 23 podmioty lecznicze Samorządu Województwa. Do końca roku 2018 mają dostać finansowanie na podobnym poziomie jak w roku 2016. Jednocześnie rosną koszty funkcjonowania tych placówek.

Podczas sesji Sejmiku wicemarszałek Michał Gramatyka mówił o konsekwencjach wejścia do sieci szpitali samorządowych. Według prognoz w 2018 roku mają dostać środki finanasowe (ryczałt i świadczernia finansowane odrębnie) w wys. ok. 1,4 mld zł. Jest to suma na poziomie dofinansowania z 2016 roku. Problemem jest wzrost kosztów funkcjonowania placówek. Jest to związane ze wzrostem kosztów pracy, które wprowadziła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. W 2017 roku to dodatkowe 3 mln zł, w 2018 r. – 11 mln zł, a w 2019 r. – ponad 20 mln zł.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Gramatyka mówił także o systemie finasowania sieci. Ok. 91% środków wydatkowanych na leczenie szpitalne przeznaczone zostanie na ryczałt dla szpitali w tym systemie. Będzie on przyznawany w systemie kwartalnym. Znikną tzw. nadwykonania na rzecz współczynników jakościowych. Mają one służyć korekcie przyznawanych środków na następny kwartał. Obecnie problemem jest brak rozporządzenia, które precyzuje te współczynniki. Problemem podczas wyliczania ryczałtów było nieuwzględnienie nadwykonań, których suma w szpitalach Samorządu Województwa wynosi obecnie ok. 98 mln zł, zatem do zapłacenia ze strony NFZ pozostało ok. 70 mln zł.

Sieć szpitali ma ruszyć od 1 października. W województwie śląskim obejmuje ona 75 szpitali, w tym 23, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie. Hospitalizują one ponad 300 tys. pacjentów.

W 2016 roku Samorząd Województwa na zadania inwestycyjne w spzoz przeznaczył kwotę ponad 40 mln zł, a na pokrycie ujemnego wyniku finanasowego za 2016 rok wydatkowana została kwota ponad 18,5 mln zł.

Placówki, które znalazły się w sieci, mają gwarantowane umowy z NFZ, tak umowy ryczałtowe, jak i na świadczenia odrębnie finansowane. Ryczałt został wyliczony na podstawie liczby i struktury świadczeń sprawozdanych w 2015 r. Obejmuje oddziały szpitalne, izby przyjęć i SOR, a także poradnie przyszpitalne i świadczenia rehabilitacyjne wykonywane przez szpitale w sieci. Część zakresów świadczeń w tych szpitalach ma być finansowana na dotychczasowych zasadach, czyli poprzez konkurs ofert. 

Załączniki
tagi: