Wizyta w Walii

Na zaproszenie premiera Walii Rhodri Morgana z dwudniową wizytą w Cardiff przebywał marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski
Podpisane 16 października 2002 Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a rządem Walii umożliwiło rozwijanie owocnych kontaktów opartych na dużym podobieństwie obu regionów. Walia, podobnie jak Górny Śląsk i Zagłębie przechodziła przez trudny okres restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa. Musiała też stawić czoło nieuniknionej przebudowie struktury zatrudnienia, zjawisku bezrobocia oraz problemom związanym z tworzeniem nowych miejsc pracy. Apogeum tych zmian przypadło na drugą połowę lat 70 ub. stulecia a procesy związane ze zmianą gospodarczego i społecznego wizerunku Walii trwają do dzisiaj. Przykład Walii wskazuje, iż przemiany gospodarcze i społeczne związane z restrukturyzacją regionu są długotrwałe oraz wymagają cierpliwego i konsekwentnego realizowania określonej strategii. Ponadto, Walia ma znakomite wyniki i bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystaniu unijnych funduszy pomocowych. Imponujące są osiągnięcia Walijczyków w zakresie rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz na polu zrównoważonego rozwoju. Marszałek Michał Czarski zapoznał się z konkretnymi przykładami skutecznego zagospodarowania zdewastowanych terenów pokopalnianych. Współfinansowana ze środków unijnych rekultywacja tych obszarów skutkuje dzisiaj rozwojem budownictwa mieszkaniowego a także rozkwitem małych i średnich przedsiębiorstw działających na zielonych i dobrze zagospodarowanych obszarach niczym nie przypominających ponurego krajobrazu utrwalonego na zdjęciach sprzed 15 lat. Premier Rhodri Morgan w serdecznej i rzeczowej rozmowie zapewnił marszałka Michała Czarskiego o nieustającej gotowości rządu Walii do udostępniania własnych doświadczeń i rozwiązań z zakresu restrukturyzacji regionalnej gospodarki oraz wykorzystania funduszy z UE. Marszałek spotkał się także z przedstawicielami Agencji Rozwoju Walii oraz dyrektorami wydziałów w rządzie Walii odpowiedzialnymi za rekultywację terenów poprzemysłowych, zrównoważony rozwój, fundusze europejskie, rozwój gospodarczy oraz publiczną służbę zdrowia. Rozmawiano także o możliwości wspólnego zorganizowania w Katowicach konferencji prezentującej dokonania oraz doświadczenia Walii w aspekcie potrzeb i projektów Województwa Śląskiego dotyczących rozwoju regionalnego. Marszałek Michał Czarski był również gościem Domu Polskiego w Cardiff, gdzie odbyło się spotkanie z walijską Polonią.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 O dalszym rozwoju współpracy między regionami rozmawiali Michał Czarski i Rhodri Morgan Michał Czarski i Rhodri Morgan W Cardiff Michał Czarski spotkał się także z Polonią Dom Polski w Cardiff

Załączniki
Porównanie: Województwo Śląskie- Walia 


tagi: