Roztańczony, rozśpiewany rok „Śląska”

Inauguracja jubileuszowego 65 sezonu artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Już w piątek 22 września o godz. 16.00 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie odbędzie się koncert inaugurujący jubileuszowy 65. sezon artystyczny 2017/2018. W repertuarze jeden z najbardziej przebojowych programów Zespołu „A to Polska właśnie” wraz z premierowym wykonaniem tańców regionu Spisza. Koncert odbędzie się w namiocie koncertowym na dziedzińcu Pałacu w Koszęcinie. Wstęp wolny.

W koncercie inauguracyjnym w wykonaniu chóru, baletu i orkiestry, Zespół „Śląsk” wystąpi z repertuarem najpiękniejszych polskich pieśni i tańców z wielu regionów kraju. W programie usłyszymy ulubione przez publiczność: „Karolinkę”, „Szła dzieweczka”, „Ondraszka”, „Gąskę”, „Pije Kuba do Jakuba” i wiele innych. Balet tradycyjnie rozpocznie „Trojakiem”, a potem zatańczy m.in. „Taniec chustkowy”, „Polkę opolską”, „Tańce górali podhalańskich”, tańce narodowe: kujawiaka, oberka, krakowiaka. Podczas koncertu inauguracyjnego publiczność po raz pierwszy zobaczy także premierowe wykonanie tańców spiskich. Układ choreograficzny powstał w Koszęcinie pod koniec ubiegłego sezonu artystycznego, pod kierunkiem pani Marii Wnęk – wybitnej specjalistki tańców regionu Spisza. Choreografia została opracowana z udziałem zespołu baletowego z towarzyszeniem chóru i orkiestry. Kompozycja z regionu Spisza jest brakującym ogniwem w programie tańców góralskich Zespołu „Śląsk”. Włączenie folkloru spiskiego do repertuaru to element projektu, na który Zespół „Śląsk” otrzymał wsparcie Instytutu Muzyki i Tańca. Zgodnie z misją ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, Zespół sięga do inspiracji tradycyjnym folklorem i autentycznymi motywami ludowymi, aby ocalić od zapomnienia wyjątkowe układy choreograficzne. Głębsze poznanie tego regionu i uwzględnienie w repertuarze „Śląska” dorobku kulturowego Spisza posłuży także edukacji regionalnej i możliwości podzielenia się z szerszą publicznością tym wyjątkowym dziedzictwem.

Podczas koncertu inauguracyjnego zostaną także wręczone nagrody Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – statuetki „Maecenas Silesiae”. To wyróżnienie ustanowione przez Zespół w 2006 roku i przyznawane, wraz z początkiem nowego sezonu, osobom lub instytucjom wspierającym „Śląsk” w rozwoju działalności programowej Zespołu.

Nowy sezon „Śląsk” rozpoczyna od podróży na południe Europy. Trwa właśnie realizacja projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Helokanie Południa”. W pierwszej – edukacyjnej części przedsięwzięcia, pedagodzy Zespołu „Śląsk” odbyli cykl warsztatów taneczno-wokalnych z partnerami projektu, zespołami „SLUK” z Bratysławy, chorwackim „LADO” i węgierskim Państwowym Zespołem z Budapesztu. Wrześniowa trasa koncertowa oraz wspólne występy z tymi zespołami to kontynuacja projektu rozpoczętego pod koniec ubiegłego roku. Starając się nieustannie promować polską kulturę za granicą, w nowym sezonie artystycznym planowane są także wyjazdy do USA, Kanady, Francji i na Słowację.

Z jubileuszowym sezonem artystycznym Zespołu „Śląsk” zbiega się niezwykle ważna dla Polski rocznica – 100-lecie odzyskania niepodległości. Tej okazji podporządkowane będzie wiele działań, zarówno edukacyjnych, jak i koncertowych Zespołu. Wśród nich m.in. nagranie nowej płyty z repertuarem patriotycznym. Chór i orkiestra Zespołu pojawią się w studio nagrań już w listopadzie tego roku. W ramach jubileuszu 65-lecia Zespół „Śląsk” planuje uroczyste koncerty w całej Polsce oraz kulminację obchodów, która przypadnie 1 lipca 2018 roku podczas – także jubileuszowego – XX „Święta Śląska” w Koszęcinie.

Jak co roku, wśród przedsięwzięć nowego sezonu artystycznego nie zabraknie także kontynuacji projektów edukacyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży czy warsztatów instruktorskich. Z początkiem roku szkolnego wznowione zostają zajęcia Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego im. Elwiry Kamińskiej, swoją działalność będzie kontynuował Chór Chłopięcy „Śląskie Słowiki”, kolejny rok będą się także odbywać zajęcia w ramach projektów: „Roztańczymy” czy „Razem dla seniorów” – cykl zajęć taneczno-wokalnych dla najstarszych mieszkańców regionu. W planach na nowy sezon są również kolejne edycje m.in. Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, Letniej Szkoły Artystycznej oraz Gali Edukacji Regionalnej czy Europejskiego Konkursu „Rozśpiewany Śląsk”. W maju kolejną edycję będzie miał także Ogólnopolski Konkurs Polskich Tańców Narodowych dla Uczniów Szkół Baletowych, a we wrześniu – wzbudzający coraz większe zainteresowanie i uznanie publiczności – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Silesia”. Zespół organizuje także nowe przedsięwzięcia, w listopadzie odbędzie się po raz pierwszy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Młodych Choreografów Polskich Tańców Narodowych i Ludowych, a w sierpniu przyszłego roku I Śląski Przegląd Orkiestr Dętych. W jubileuszowym sezonie artystycznym nie zabraknie popularnych imprez plenerowych: wspomnianego wcześniej pikniku artystycznego „Święto Śląska”, a także Międzynarodowego Konkursu w Powożeniu Tradycyjnym o Trofeum „Śląska” i Pikniku Leśno-Łowieckiego „Cietrzewisko”.

Linki do stron zewnętrznych
Aktualny kalendarz koncertów i wydarzeń na stronie internetowej zespołu
tagi: