Mobilizacja w zakładach opieki zdrowotnej

W Bibliotece Śląskiej odbyła się robocza narada z udziałem dyrektorów jednostek ochrony zdrowia, wobec których Województwo Śląskie pełni rolę organu założycielskiego
Marszałek Województwa Michał Czarski oraz Wicemarszałek Sergiusz Karpiński zachęcali dyrektorów do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W Priorytecie 1, Działaniu 3 zapisano poddziałanie „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”, w ramach którego jednostki służby zdrowia podlegające samorządom województw, akademiom medycznym, ministerstwom lub powiatom mogą ubiegać się o dofinansowanie rozwoju infrastruktury obejmującego m.in. modernizację infrastruktury oraz dostosowanie jej do przepisów prawa i potrzeb pacjentów, wyposażenie sal operacyjnych, modernizację transportu sanitarnego oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Na dofinansowanie takich przedsięwzięć w roku 2004 nasze województwo może pozyskać w ramach ZPORR 9 mln złotych. Wnioskodawcy mogą otrzymać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości 75% kosztów inwestycji. Pozostałe 25% stanowi wkład własny inwestora. W związku z trudną sytuacją finansową SP ZOZ marszałek Michał Czarski zapewnił dyrektorów, iż Samorząd Województwa rozpatruje możliwość dofinansowania połowy kosztów stanowiących wkład własny wnioskodawców poprzez przyznanie stosownej promesy. Z aktualnych informacji wynika, iż 34 wojewódzkie placówki ochrony zdrowia kończą przygotowanie stosownych projektów gromadząc niezbędne dokumenty. Ostateczna liczba aplikacji może się zwiększyć. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 14 do 25 czerwca br. w Wydziale Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, pokój 393. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem: (032) 2078 271


 


tagi: