Tychy zostały właścicielem szpitala wojewódzkiego

Zarząd Województwa Śląskiego sprzedał Miastu Tychy nieruchomości oraz udziały w spółce Megrez

W Tychach podpisano umowy sprzedaży wszystkich udziałów spółki Megrez oraz nieruchomości, a także umowę o współpracy, która deklaruje na lata 2017-2019 współfinansowanie nabycia wyposażenia Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.

Województwo Śląskie sprzedało wszystkie swoje udziały Tychom za cenę 8,3 mln zł. Druga transakcja dotyczyła 4 nieruchomości z zabudowaniami, które dotychczas Województwo Śląskie dzierżawiło Megrezowi, a także spółce pracowniczej „Zespół Przychodni Specjalistycznych” oraz Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca (PAKS). Wartość tej umowy wynosi ok. 20 mln zł.

Podpisano także umowę o współpracy. W jej ramach Województwo Śląskie deklaruje do 2019 roku udzielenie miastu Tychy pomocy finansowej na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. O wielkości dofinansowania ma zadecydować Sejmik Województwa Śląskiego. Wsparcie udzielane przez Województwo wynika z ustaleń, że szpital w Tychach ma zachować swój dotychczasowy, szeroki profil działania i świadczyć usługi, zabezpieczając potrzeby nie tylko mieszkańców Tychów, ale także pacjentów z sąsiadujących gmin i powiatów.

Podpisanie umów jest odpowiedzią na starania Prezydenta Miasta dotyczące kupna gruntów, a także udziałów Województwa w spółce Megrez. Miasto zamierza zainwestować w szpital do 2020 roku minimum 40 mln zł.

„Od dawna na to czekaliśmy. Posiadanie całego pakietu udziałów pozwoli nam zaangażować większe środki finansowe w poprawę opieki medycznej w szpitalu oraz w jakość obsługi pacjentów. Jako właściciel będziemy mogli także kompleksowo podejść do różnych problemów. Jednym z pierwszych do rozwiązania jest układ drogowy i parkingi przy szpitalu” – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży spółki oraz nieruchomości będą w dyspozycji Województwa Śląskiego i mogą służyć sfinansowaniu zadań, w szczególności w zakresie służby zdrowia. Obecnie opieką medyczną świadczoną przez Megrez objęci są przede wszystkim mieszkańcy Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz sąsiadujących z nimi miejscowości.

„Posiadanie przez miasto całego pakietu naszych dotychczasowych udziałów pozwoli na zaangażowanie większych środków finansowych w opiekę medyczną nad lokalną społecznością. Zamknięcie tej transakcji ułatwi Województwu Śląskiemu skoncentrowanie się na prowadzeniu jednostek o znaczeniu strategicznym, mającym kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia medycznego pacjentów z całego regionu” – powiedział podczas podpisania umów wicemarszałek Michał Gramatyka.

Megrez sp. z o.o jest spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność gospodarczą począwszy od 2008 roku. 1.06.2012 r. Spółka rozpoczęła zarządzanie nowo powstałym podmiotem, jakim jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach. W marcu 2017 roku Sejmik wyraził zgodę na zbycie gruntów, a w czerwcu udziałów na rzecz Miasta Tychy.

Do czasu dzisiejszego podpisania umowy struktura udziałów wyglądała następująco: Województwo Śląskie (50,46% udziałów), Miasto Tychy (46,73%) oraz Powiat Bieruńsko- Lędziński (2,81%).

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez jest największą tyską placówką służby zdrowia, która stanowi zaplecze diagnostyczno-lecznicze dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych na terenie Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i całego regionu. Szpital tworzy m.in. 12 oddziałów, Izba Przyjęć, całodobowe laboratorium, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji oraz bezpłatna Przyszpitalna Szkoła Rodzenia. Dysponuje łącznie 829 łóżkami. Co roku w szpitalu udzielanych jest około 80 tysięcy świadczeń zdrowotnych pacjentom, w tym ponad 18 000 hospitalizacji i prawie 28 000 porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć. Szpital prowadzi również poradnię nocnej i świątecznej opieki, z której doraźnej pomocy korzysta rocznie ok. 30 000 pacjentów. W ubiegłym roku w placówce przyszło na świat 1748 dzieci. Szpital zatrudnia w sumie ponad 800 osób.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy 


tagi: