Czy młodzi chcą samorządzić?

W Muzeum Śląskim wyłoniono członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Wcześniej, podczas kilku warsztatów, młodzi ludzie prezentowali swoje pomysły dotyczące rozwoju całego regionu i wizji społeczeństwa obywatelskiego.

„Dzisiaj czujemy deficyt zaangażowania młodych ludzi w sprawy społeczne. Chcemy to zmienić. Zachętą, także do samoorganizowania się, jest właśnie Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. To dopiero pierwszy, ale ważny krok. Chcemy słuchać młodych ludzi, edukować ich z zakresu samorządności i demokracji. Wierzę, że nam się to uda. Samej młodzieży zaś przy okazji życzę, by nie miała poczucia straconego czasu. Trzymam mocno kciuki” – zwrócił się do zebranych Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Przypomnijmy: Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego składa się w sumie z 62 radnych. 45 z nich zgłaszają młodzieżowe rady miejskie, 10 – samorządy studenckie, a 7 – osoby indywidualne. Kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa śląskiego i ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia i posiada status ucznia lub studenta. Z tej puli zgłoszonych wyboru radnych dokonuje się drogą losowania – osobno dla każdego okręgu wyborczego.

Zanim doszło do wyłonienia członków pierwszej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, w Muzeum Śląskim w Katowicach przeprowadzono kilka warsztatów. Na nich młodzi ludzie mieli w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, czy chcą realnie zmieniać i rozwijać swoje bliższe i dalsze otoczenie. Jeżeli tak – to jakimi instrumentami, a jak nie – to co się musi stać, by takie nastawienie jednak zmienić.

„Młodzi ludzie muszą najpierw uwierzyć, że coś faktycznie od nich zależy. W Rybniku nam się to udało. Stworzyliśmy miedzy innymi sieć punktów, w których uczniowie ze średnią co najmniej 4,5 mają zniżki. Korzysta z tego ponad 800 uczniów. Nie widzę żadnych przeszkód, by tak samo efektywny był Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego” – uważa Dominik Grabowski reprezentujący Młodzieżową Radę Miasta w Rybniku.

„Młodzi ludzie mają zupełnie inne spojrzenie na wiele spraw, jakby świeższe. Trzeba tylko brać je pod uwagę. Dlatego bardzo podoba mi się inicjatywa powołania Młodzieżowego Sejmiku” – dodaje Wiktoria Skowrońska, tegoroczna maturzystka ze Świętochłowic.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na mlodzi.slaskie.pl

Filmy