Pierwsza praca

Pod względem ilości osób, które skorzystały z programu Pierwsza Praca, Województwo Śląskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Tak wynika z przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej analizy z realizacji programu
Od czerwca 2002 roku do grudnia 2003 na Śląsku do programu przystąpiło 34 514 osób, w tym 29 433 absolwentów (w całym kraju - 306 954 osoby, w tym 277 155 absolwentów). Najczęściej stosowanym, aktywnym programem na rynku pracy w 2003 roku okazał się staż absolwencki. Objętych nim zostało 120,1 tys. osób w całym kraju, w tym ponad 13 tys. w województwie śląskim. Stanowi to 13,9% ogółu osób biorących udział w tym programie. W III kwartale 2003 roku, w porównaniu z innymi województwami, na Śląsku skierowano na staże najwięcej, bo aż 6217 osób. Drugą pod względem popularności formą aktywizacji były w 2003 roku szkolenia, którymi objęto blisko 30 tys. osób w całej Polsce, w tym ponad 8 tys. na terenie naszego regionu. Województwo śląskie wyprzedza inne województwa także w IV kwartale, bowiem skierowało na szkolenia aż 3065 osób, w tym 1347 absolwentów. Powiatowe Urzędy Pracy, najskuteczniej włączyły się do Programu "Pierwsza Praca". W kierowaniu osób na staże absolwenckie najlepsze wyniki osiągnęły: PUP w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej i Bielsku Białej. Najwięcej umów absolwenckich zawarły Powiatowe Urzędy Pracy w Częstochowie, Cieszynie i Pszczynie.
Linki do stron zewnętrznych
Więcej aktualności nt. regionalnego rynku pracy na stronie WUP