55 sesja plenarna Komitetu Regionów - Bruksela 16-17 czerwca 2004

Była to pierwsza sesja plenarna Komitetu Regionów z udziałem delegatów nowych państw członkowskich w roli pełnoprawnych członków. Ogólna liczba członków KR po rozszerzeniu wzrosła z 222 do 317 osób
55 sesja była poświęcona głównie dwóm tematom: 1. Ocenie Trzeciego Raportu na temat spójności społeczno-ekonomicznej 2. Priorytetom prezydencji holenderskiej w czasie drugiego półrocza 2004 roku. Trzeci raport był omawiany przez dwóch sprawozdawców Michael’a Schneider’a ( DE – EPP) i Vito d’Ambrosio ( IT – PES). Raport był również przedmiotem debaty z udziałem Jacque’a Barrot i Petera Balazsa - komisarzy europejskich odpowiedzialnych za politykę regionalną. Długa i ożywiona dyskusja wokół poprawek do stanowiska Komitetu doprowadziła do akceptacji dla kierunków polityki spójności w latach 2007-2013. „Trzeci raport na temat spójności społeczno-ekonomicznej” docenia rezultaty osiągnięte na przestrzeni ostatnich lat w dziedzinie spójności społeczno-ekonomicznej i przedstawia nowe wyzwania stojące przed Unią Europejską po 1 maja 2004r.Po rozszerzeniu, liczba mieszkańców UE osiągnęła 454 miliony (25 krajów ), docelowo będzie 485 mln (27 krajów). Populacja UE wzrosła o 20%, jednak PKB przypadający na jednego mieszkańca zmaleje o 12,5 %. Liczba mieszkańców regionów uważanych za opóźnione w rozwoju wzrosła z 84 do 123 milionów. Polityka spójności kładzie nacisk na rozwój nowych krajów członkowskich, co potwierdza zaangażowanie UE w niwelowanie społeczno-ekonomicznych różnic pomiędzy poszczególnymi państwami i regionami. Raport podkreśla, że mimo rozlicznych pozytywnych osiągnięć, do rozwiązania pozostaje wiele problemów gospodarczych i społecznych. Chodzi głównie o różnice w poziomie PKB przypadającym na jednego obywatela, wysokie bezrobocie, słaby wzrost gospodarczy oraz zbyt niskie nakłady na prace badawczo-rozwojowe i nowe technologie. Komitet Regionów wydał pozytywną ocenę na temat raportu. Główne cele polityczne holenderskiej prezydencji UE po 1 lipca 2004 roku. Cele prezydencji holenderskiej przedstawił wicepremier Holandii Thom de Graff. Przewodnictwo holenderskie przypada w szczególnym momencie historii Unii Europejskiej, wkrótce po rozszerzeniu Unii i wyborach do Parlamentu Europejskiego. Powstaje nowa Komisja Europejska a podczas szczytu UE 17 i 18 czerwca br. nominowany będzie nowy/nowa przewodniczący/przewodnicząca Komisji Europejskiej i najprawdopodobniej będzie przyjęty tekst Konstytucji Europejskiej. Do głównych zadań stojących przed Holandią w drugim półroczu Thom de Graff zaliczył:
 • prowadzenie praktycznych prac nad wejściem w życie Konstytucji Europejskiej po przyjęciu jej przez Radę Europy
 • wdrażanie zmian instytucjonalnych poprzez sformowanie nowej Komisji Europejskiej, nominowanie ministra spraw zagranicznych UE
 • przygotowanie nowego pięcioletniego planu prac legislacyjnych w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (JHA)
 • podsumowanie efektywności wdrażania Agendy Lizbońskiej na półmetku jej realizacji
 • przygotowania do przyjęcia nowych członków UE - Bułgarii i Rumunii
 • prace nad wdrożeniem nowych zasad finansowych na lata 2007-2013 Inne istotne tematy sesji plenarnej Ważnym punktem sesji była również debata nad „Rolą eGoverment w przyszłości Europy”. Zwracano uwagę na rosnące znaczenie technik informatycznych w administracji publicznej i coraz szerszy zakres usług publicznych, które można świadczyć drogą elektroniczną. Z tym punktem porządku obrad korespondował następny poświęcony niepożądanej reklamie w poczcie elektronicznej (tzw.spam). Omawiając to zagadnienie zwracano uwagę na potrzebę szybkiego i skutecznego wyeliminowania tego zjawiska. Kontakty międzyregionalne Województwa Śląskiego Sesja plenarna Komitetu Regionów była również okazją do spotkania Marszałka Michała Czarskiego z przewodniczącym rządu Księstwa Asturii. Vincente Alvarez Areces wyraził zadowolenie z obiecujących perspektyw współpracy, jakie kryją się w podpisanym przed tygodniem w Katowicach porozumieniu o współpracy samorządów obu regionów. Przewodniczący Areces nawiązał do swojej ubiegłorocznej propozycji zlokalizowania siedziby przedstawicielstwa województwa śląskiego w budynku przedstawicielstwa Asturii w Brukseli. Rząd Asturii jest właścicielem zabytkowego budynku w centrum miasta. Od dwóch lat trwają tam prace renowacyjne. Znajdą tam swoje siedziby hiszpańskie instytucje publiczne, izba handlowa oraz niewielkie centrum kongresowe wraz z pomieszczeniami ekspozycyjnymi oraz niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Przewodniczy Areces zaprosił Marszałka Czarskiego do zwiedzenia placu budowy. Propozycja naszego hiszpańskiego partnera nie posiada charakteru komercyjnego. Chodzi o bliskie współdziałanie obu regionów w imię podpisanego porozumienia oraz realizowanie wspólnych inicjatyw promocyjnych, projektów i innych przedsięwzięć w prestiżowej dzielnicy Brukseli. Poza nową przestrzenią biurową, województwo śląskie zyska możliwość wykorzystywania sali ekspozycyjnej i konferencyjnej. Odbywać się tam będą seminaria, okolicznościowe spotkania, oraz prezentacje gospodarczego i kulturalnego potencjału naszego regionu.
 • Galeria zdjęć
  Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
  Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
  After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
  Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Marszałek Michał Czarski odwiedził przyszłą siedzibę przedstawicielstw regionów w Brukseli Gospodarzom obu regionów spodobała się nowa siedziba w Brukseli  Dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli Paweł Klimek (pierwszy z prawej) wkrótce będzie pracował w tym budynku Obrady Komitetu Regionów

  Załączniki
  Lista nowych członków Komitetu Regionów (wersja angielska)