Woda wspólnym dobrem

Wspólna praca nad wypracowaniem najlepszego modelu zaopatrzenia mieszkańców regionu w wodę może być gwarancją stabilności dostaw i ceny wody

Z apelem o większe zaangażowanie samorządów w prace nad konsolidacją regionalnego rynku wodnego w oparciu o Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i stworzenie wieloletniego programu zaopatrzenia w wodę wystąpił marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa w trakcie sesji Zgromadzenia Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

„Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów to bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę dla miast i ich mieszkańców. Od jakiegoś czasu sami demontujemy ten system, co może prowadzić do tego, że część miast będzie miało drogą wodę, a wypracowane przez lata bezpieczeństwo zostanie zachwiane. Jeśli wspólnie skoordynujemy działania, możemy obniżyć cenę wody” – podkreślał marszałek Saługa.

W tej chwili cena wody oferowanej przez GPW wynosi 2,25 zł za metr sześcienny, przy sprzedaży na poziomie 120 mln metrów sześciennych. Każdy przyrost sprzedaży obniża cenę, która przy 160 mln metrów sześciennych wynosiłaby 1,60 zł za metr sześcienny.

Obecnie 24 gminy należące do Metropolii wykorzystują potencjał GPW od 90 do 100 proc. Ale 14 gmin traktuje GPW jako dodatkowe, rezerwowe źródło zaopatrzenia. To m.in. wpływa na cenę wody w regionie, gdzie działa obecnie ponad 300 spółek wodociągowych i ok. 100 wykopanych lokalnych ujęć, często równoległych do magistral GPW. Regionalna konsolidacja branży wodnej i stworzenie wspólnego modelu zaopatrzenia w wodę jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań w regionie.


Od kilku dni znany jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi wodne obowiązujące w 2018 roku, zgodnie z którym stawki te będą niższe niż maksymalne wskazane 
w ustawie Prawo Wodne.

„Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte przez Radę Ministrów w takiej formie, to pomimo zwiększonych opłat środowiskowych będę starał się zapewnić utrzymanie dotychczasowej ceny hurtowej wody sprzedawanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów na poziomie 2,25 zł netto za metr sześcienny. Zapraszam wszystkich samorządowców do wspólnych prac nad kształtem docelowego modelu zaopatrzenia w wodę mieszkańców województwa. Stanowić to będzie gwarancję bezpieczeństwa dostaw i stabilnej ceny wody” – dodaje marszałek Wojciech Saługa.

Wygląda na to, że protest środowisk samorządowych dotyczący planowanych wyższych cen wody będących konsekwencją wdrażania nowego Prawa Wodnego przyniósł efekt. Mieszkańcom aglomeracji śląskiej groziły największe w kraju podwyżki cen wody. Ich powodem miał być kilkuset procentowy wzrost opłat za pobór wody ze środowiska. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów musiałoby co roku według maksymalnych stawek odprowadzać do Warszawy opłatę środowiskową 
w wysokości 48 mln złotych, co oznaczałoby wzrost hurtowej ceny wody do 2,59 zł za m3.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy