Samorządowa rodzina

Już po raz 15. zorganizowano Forum Sołtysów Województwa Śląskiego

„Patrzymy w województwie śląskim na rozwój jako działanie jak najbardziej równomierne i równoważne. Tak dla obszarów miejskich, jak i wiejskich. Mimo że nasz region ciągle postrzegany jest jako centrum urbanistyczne, nie możemy zapominać, że w położonych tutaj wsiach mieszka około milion ludzi. Dlatego jako pierwsi i jedyni w Polsce opracowaliśmy Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2030 roku. Składają się nią liczne działania i projekty, jak chociażby Owca Plus” – stwierdził, otwierając Forum, Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek województwa śląskiego.

Takiego wsparcia obszarów wiejskich, także tych leżących poza Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską, nie zabraknie również w następnych latach. Już w przyszłorocznym budżecie województwa śląskiego znalazło się prawie 5 mln zł przeznaczone na lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich.

„To jest wsparcie dla rad sołeckich i sołtysów. Pieniądze będzie można wykorzystać na różne cele. Począwszy od remontu chodnika, przez zakup instrumentów muzycznych, do modernizacji większych, dotyczących całych budynków” – przekonywał wicemarszałek Dąbrowa.

„Jesteśmy jedną, wielką, śląską rodziną samorządową. Już podczas wcześniejszych spotkań, w tym poprzednich edycji tego Forum, reprezentanci rad sołeckich i sołtysi zgłaszali liczne postulaty. Dotyczyły najczęściej wzmocnienia roli rad i sołtysów. Pojawił się pomysł, by rady sołeckie stały się organizacjami pożytku publicznego, co pozwoliłoby im pozyskiwać środki spoza budżetu. Niestety, jak na razie te inicjatyw nie doczekały się regulacji ustawowych. W styczniu projekt stosownej ustawy odrzucono w Sejmie. Ale to nie znaczy, że trzeba się poddawać, że nie ma sensu już tych postulatów dalej akcentować. Tylko to konsekwentnie i uparcie robiąc, można mieć nadzieję na końcowy sukces” – zwrócił uwagę Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Podczas pierwszego dnia Forum dyskutowano o najważniejszych problemach, jakie napotykają obszary wiejskie. W tym tych związanych z gospodarką wodną czy działaniami przeciwpowodziowymi. W tym kontekście przypomniano, że doszło do nowelizacji Prawa Wodnego, zgodnie z zapisami którego gospodarka wodna nie będzie już organizowana przez samorząd województwa śląskiego, tylko przez nowy podmiot – spółkę państwową Polskie Wody.

Podczas Forum wręczono nagrody Marszałka Województwa Śląskiego przyznane w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, którego celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Lista laureatów konkursu

W programie drugiego dnia Forum (24.11), organizowanego we Włodowicach, znajdą się tematyczne wykłady dotyczące m.in. inicjatyw lokalnych dla terenów wiejskich oraz wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego „Ryby” i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konkursie Piękna wieś województwa śląskiego