Szansa dla terenów wiejskich

"Rozwój obszarów wiejskich. Agroturystyka jako możliwość pozarolniczej aktywizacji" to tytuł polsko - austriackiej konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 28 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Bielsku– Białej
Konferencję organizują Konsulat Generalny Republiki Austrii w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współudziale starosty powiatu bielskiego, prezydenta Bielska– Białej oraz Federalnego Ministra Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Republiki Austrii. Podczas obrad austriaccy eksperci przedstawią doświadczenia swojego kraju w zagospodarowaniu obszarów wiejskich dla potrzeb agroturystyki, która w Austrii stanowi ważną część oferty turystycznej i pozytywnie wpływa na rozwój regionów, gdzie wskazane jest alternatywne wobec rolnictwa zagospodarowanie obiektów i gruntów. Goście z Austrii przedstawią także działalność organizacji pozarządowych, które zajmują się organizacją turystyki wiejskiej. Prezentowane będą przykłady atrakcyjnej adaptacji starych domów chłopskich dla potrzeb turystów oraz inne rozwiązania sprzyjające rozwojowi tej branży. Polscy eksperci (teoretycy i praktycy) przedstawią rodzime dokonania i możliwości na polu agroturystyki. Prowadzący gospodarstwa agroturystyczne zaprezentują autentyczne przykłady wykorzystania doświadczeń austriackich w polskich warunkach. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele samorządów lokalnych oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych.
Załączniki
Program konferencji
Zaproszenie