Konkurs B+R: dodatkowy czas na złożenie wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przedłuża do 28 grudnia 2017 r. termin składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z pracami badawczo- rozwojowymi

W konkursie wprowadzone zostały także korzystne zmiany, dzięki którym więcej firm będzie miało możliwość skorzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kolejny, trzeci nabór to duży potencjał finansowy, który pozwoli zbliżyć dwa światy – biznesu i nauki. Bardzo istotne we wdrażaniu działania 1.2 Badania i rozwój, innowacje w przedsiębiorstwach jest dotarcie do tych firm, które są zainteresowane tworzeniem nowych technologii, myślą o dywersyfikacji działalności, o nowych kierunkach rozwoju, ale także do świata nauki, który w tym tandemie ma odgrywać bardzo istotną rolę. Przeprowadzone już dwa nabory pokazują, że przedsiębiorcy są zainteresowani finansowaniem planowanych prac badawczo-rozwojowych.

W pierwszym konkursie z 2016 roku wpłynęły 102 wnioski, a dofinansowanie uzyskało 56 projektów na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Drugi nabór, ogłoszony w kwietniu br., także cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Zgłoszono ponad sto wniosków, które obecnie podlegają ocenie merytorycznej. Najwięcej z dotychczas zgłoszonych przedsięwzięć dotyczy branż związanych z medycyną – produkcja urządzeń, aparatury medycznej, dalej także ICT, w szczególności działalności związanej z oprogramowaniem. Warto zaznaczyć, że konkursy w ramach działania 1.2 są ściśle powiązane z realizacją założeń Regionalnej Strategii Innowacji.

Obecnie wprowadzona została zmiana poszerzająca katalog firm mogących skorzystać z dofinansowania. To nowe otwarcie i szansa na wsparcie pomysłów, które pozwalają realizować Regionalną Strategię Innowacji. Na liście kodów PKD dla Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego znalazło się 67 dodanych nowych pozycji zaproponowanych po konsultacjach w ramach badania ewaluacyjnego „Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do 2020 roku”. Wśród nich znalazły się m.in. z dziedziny energetyki – produkcja wyrobów budowlanych z betonu, produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wytwarzanie energii elektrycznej, z zakresu ICT – usługi drukowania, produkcja sprzętu elektrycznego, oświetleniowego, z dziedziny medycyny – produkcja wyrobów kosmetycznych, produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, produkcja sprzętu sportowego. Dzięki takiej modyfikacji uda się dofinansować więcej przedsięwzięć z zakresu B+R.

Konkurs daje wnioskodawcom dwie możliwości. W ramach 1 typu projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” do wsparcia będą kwalifikowały się projekty, w których wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R. W drugim typie „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” projektodawca może uzyskać środki na prowadzenie prac przemysłowych i eksperymentalno-rozwojowych lub wyłącznie prac eksperymentalno-rozwojowych. Bardzo ważna zmiana dotyczy zniesienia ograniczeń w zakresie liczby składanych projektów przez przedsiębiorcę – w tym naborze można zgłosić więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

Linki do stron zewnętrznych
Warunki naboru