Zachęcić młodzież do nauki zawodu

Setki uczniów biorą udział w I Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Celem spotkania jest promocja szkolnictwa zawodowego, prezentacja oferty szkół i współpracujących z nimi pracodawców oraz prezentacja oferty Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Podczas otwarcia wydarzenia członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik apelowała do młodzieży, aby z odpowiedzialnością podchodziła do wyboru zawodu na zmieniającym się rynku pracy: „Rynek pracy się zmienia. Ten zawód, który jest atrakcyjny teraz, może stracić na znaczeniu za kilka lat. Dlatego nie możecie się wykształcić wąsko i specjalistycznie w jednej dziedzinie. Musicie mieć o wiele większe spektrum zainteresowań i kompetencji, aby w sytuacji, gdy wasz zawód stanie się nadwyżkowy, móc się przekwalifikować”.

Podczas spotkania doradcy zawodowi służą pomocą w wybraniu zawodu i przyszłej szkoły zawodowej. Swoje stoiska promocyjne przygotowały szkoły medyczne, branżowe oraz technika. W czasie forum zorganizowano warsztaty i prezentacje zawodów dla młodzieży.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 7 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Temat forum wpisuje się w przyjęty przez Zarząd Województwa „Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Działania w nim zapisane będą finansowe m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektów z tego zakresu przeznaczono ok. 116 mln euro, w tym ponad 32 mln euro na wyposażenie szkół zawodowych w sprzęt. Program promuje m.in. rozwój staży i praktyk dla uczniów, płatne szkolenia dla nauczycieli w firmach, tworzenie klas i kierunków na potrzeby konkretnych pracodawców oraz zakładanie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu. Jest ukierunkowany na współpracę szkół zawodowych z uczelniami oraz środowiskami gospodarczymi i przedsiębiorstwami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.