Wicepremier Jerzy Hausner w Katowicach

W ramach procesu konsultacji społeczno-gospodarczych „Założeń do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013” w poniedziałek, 28 bm. odbędzie się konferencja z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki i pracy Jerzego Hausnera
Konferencja rozpocznie się o godz. 13.00 w Sali Sejmu Śląskiego.
  • 13.00 Otwarcie konferencji – Michał Czarski – Marszałek Województwa Śląskiego
  • 13.10 Prezentacja Założeń Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 – pożądane kierunki działań rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozwoju regionów – Jerzy Hausner – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki i Pracy.
  • 13.40 Unijne uwarunkowania Narodowego Planu Rozwoju – prof. Jacek Szlachta.
  • 14.00 KONFERENCJA PRASOWA – Sala Złota.
  • 14.30 Aktualizacja strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015 oraz założenia programu rozwoju regionalnego na lata 2007-2013 – Michał Czarski – Marszałek Województwa Śląskiego.
  • 14.50 Dyskusja.
  • 15.20 Zakończenie konferencji.