Unijne pieniądze dla wsi województwa śląskiego

Podsumowano działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zorganizowana w Sali Sejmu Śląskiego konferencja miała na celu przekazanie wiedzy dotyczącej PROW 2014-2020 obecnym oraz przyszłym beneficjentom programu.

,,Rozdysponowanie pieniędzy wiąże się z przeprowadzaniem wielu konkursów. Ich rozstrzyganie jest obecnie na ostatniej prostej. Przeznaczono już środki na realizację kilkudziesięciu projektów. Dzięki temu przedsięwzięciu wieś bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich lat. Z całą pewnością nie miałoby to miejsca bez zainwestowanych środków unijnych, samorządu wojewódzkiego oraz gmin. Dodatkowo przeznaczone zostały fundusze na rozwój inicjatyw lokalnych. Jest to prawie 5 mln na drobniejsze projekty, które planujemy współtworzyć przy wsparciu funduszami sołeckimi. W ten sposób pozornie niewielkie dofinansowanie może prowadzić do wspólnego realizowania naprawdę pokaźnych inwestycji” – powiedział Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek województwa śląskiego. Podkreślił również, że województwo śląskie, wskazując innym odpowiednią drogę, jako jedyne opracowało strategię PROW do 2030 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyczynia się do zwiększenia jakości życia mieszkańców. Pobudza aktywność gospodarczą w regionie oraz ma wpływ na rozwój kultury i zachowanie lokalnych tradycji. Wsie staną się bardziej atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla inwestorów.

W ramach PROW 2014-2020 przez Samorząd Województwa Śląskiego wdrażane są trzy główne działania:

 • wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalenia gruntów rolnych) – 24 152 381 euro;
 • podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej oraz targowisk) – 33 849 751 euro;
 • wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w zakresie działań przygotowawczych, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji, a także realizacji strategii rozwoju lokalnego – 40 929 190 euro.

Projekty realizowane w ramach scalania gruntów mają za zadanie poprawić struktury obszarowe gospodarstw rolnych. Duży nacisk położony został także na zróżnicowanie produkcji rolnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku. W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowane są inwestycje związane z rozwojem infrastruktury technicznej. Efektem operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zostały 94 umowy na kwotę ponad 64 mln zł. Beneficjenci chętnie sięgnęli również po środki z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Obecnie trwa podpisywanie kolejnych umów. Do dyspozycji jest jeszcze 63 mln złotych, co wystarczy do zrealizowania 39 projektów.

W województwie śląskim działa 14 lokalnych grup działania, czyli stowarzyszeń społeczności wiejskich. które do dyspozycji mają ponad 40 mln euro. Do dziś Samorząd Województwa podpisał ponad 300 umów na kwotę 45 mln złotych.

Podczas konferencji przypomniano także problem wysokiej emisji zanieczyszczeń. Dotyczy on również wsi, ponieważ najpoważniejszym czynnikiem zatruwającym czyste powietrze są zanieczyszczenia wydobywające się z domowych kominów. Ważne jest korzystanie z odpowiednich paliw, używając przy tym takich urządzeń grzewczych, które spełniają jak najwyższe standardy. Uczestnikom konferencji przybliżono zasady wprowadzonej w życie uchwały antysmogowej. W ostatnim czasie Samorząd Województwa Śląskiego prowadził akcję ,,Mogę zatrzymać smog”. Poprzez cykl konferencji antysmogowych, przygotowanie specjalnej platformy informacyjnej oraz opracowanie materiałów edukacyjnych prezentuje w łatwy i przejrzysty sposób, jak smog przedostaje się do atmosfery i jaki wpływ ma na nasze zdrowie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.