Śląskie stawia na medyczną specjalizację

Sieć wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoriów i nowy budynek przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. W Zabrzu powstanie nowoczesne centrum wsparcia medycyny i sportu

Umowę w tej sprawie podpisano w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Województwo Śląskie reprezentował marszałek Wojciech Saługa, a Politechnikę Śląską rektor Arkadiusz Mężyk.

„Ten projekt to rzecz niezwykła, dzisiaj materializuje się współpraca, o której mówimy od lat, czyli trójkąt biznes-nauka-samorząd. Medycyna to jedna z naszych głównych specjalizacji, chcemy by w regionie powstawały rozwiązania, którymi będziemy inspirować świat. Wierzę, że to przedsięwzięcie pobudzi biznes i naukę do wielkich rzeczy” – mówił przed podpisaniem umowy marszałek Wojciech Saługa.

Całkowita wartość projektu to 91,5 mln zł, z czego dofinansowanie to 67, 5 mln zł. Oprócz budowy nowego budynku do 11 laboratoriów zakupione zostanie wyposażenie i aparatura badawcza oraz współpracujące z nią oprogramowanie, niezbędne do prowadzenia zaawansowanych badań.

Centrum powstanie w ramach projektu „Assist Med Sport Silesia”, realizowanego wspólnie przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz firmę Philips – światowego lidera w dziedzinie technologii medycznych. Przedmiotem umowy jest budowa trzykondygnacyjnego budynku na potrzeby laboratoriów. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie niespełna 3,3 tys. m2 i umożliwi zainstalowanie planowanych do zakupu urządzeń badawczych oraz współpracującego z nimi oprogramowania.

„Będziemy współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami nie tylko z regionu. Intensywnie rozwijamy to co dotyczy inżynierskiego wspomagania medycyny i sportu. Chodzi o technologie związane z implementacją, z przetwarzaniem sygnałów biomedycznych, rozwój nowoczesnych systemów wspomagających rehabilitację, roboty mobilne i medyczne, medycynę spersonalizowaną i wirtualne technologie” – tłumaczył dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej i radny Sejmiku Województwa Śląskiego prof. Marek Gzik.

Celem projektu jest rozwój zaplecza laboratoryjnego umożliwiającego prowadzenie badań w dziedzinie inżynierii biomedycznej na światowym poziomie, co umożliwi udostępnianie przedsiębiorcom infrastruktury na potrzeby opracowania innowacyjnych produktów medycznych. Realizacja projektu ma także wpłynąć na wzrost konkurencyjności firm regionu i na ich uczestnictwo m.in. w polskich i europejskich platformach technologicznych.

Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i służy pracom badawczo-rozwojowym z obszarów regionalnych inteligentnych specjalizacji. Jego zakończenie planowane jest na 31 grudnia 2020 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy