Rosjanie poznają nasze doświadczenia

Przedstawiciele władz regionów Federacji Rosyjskiej poznają doświadczenia samorządów w zakresie polityki społecznej
Ich dwudniowa wizyta w Katowicach, Pszczynie i Chorzowie jest częścią podróży studialnej po Polsce realizowanej w ramach unijnego programu TACI i projektu „Promocja demokracji poprzez organizacje pozarządowe działające w dziedzinie polityki społecznej”. Rosjanie poznają polskie doświadczenia związane z organizacją usług socjalnych oraz rozwojem współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Dzisiaj goście z Rosji spotkali się z wicemarszałkiem Województwa Śląskiego Sergiuszem Karpińskim, wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego Małgorzatą Ochęduszko–Ludwik oraz Haliną Misiewicz–dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Goście zapoznali się z problemami rozwoju społeczno- gospodarczego regionu oraz realizacją polityki społecznej przez samorząd województwa. Podczas pobytu w regionie przedstawiciele rosyjskich władz regionalnych spotkają się z władzami samorządowymi w Pszczynie i Chorzowie. Poznają także doświadczenia organizacji pozarządowych. W Chorzowie odwiedzą m.in. Dom Pomocy Społecznej „Republika” oraz Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”. Polskie doświadczenia pomogą Rosjanom w realizacji pilotażowych programów w ramach TACI w ich macierzystych regionach.