Zacieśnienie kontaktów z Götalandią

Województwo Śląskie rozszerza kontakty z regionem szwedzkim
W niedzielę 27 czerwca b.r. Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Zachodniej Götalandii Roland Andersson podpisali list intencyjny dotyczący rozwoju kontaktów między regionami. Uroczystość odbyła się w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Dokument jest wyrazem intencji rozszerzenia i wzmocnienia istniejących już więzi między Śląskiem a Götalandią. Współpraca będzie dotyczyć m.in. współpracy gospodarczej, której priorytetem jest rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspierania współpracy między organizacjami oraz społecznościami obu regionów. Duże znaczenie będzie miała wymiana doświadczeń związanych z realizacją programów operacyjnych finansowanych z Funduszy Strukturalnych. „Myślę, że nasze doświadczenie w wykorzystaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie pomocne dla Województwa Śląskiego” – stwierdził Roland Andersson podczas uroczystości. „Realizacja zapisów listu zależeć będzie od aktywności i pomysłowości społeczności obu regionów – dodał marszałek Michał Czarski. W uroczystości podpisania uczestniczyli także Johny Bröndt – Zastępca Członka Zarządu Götalandii, Komisarz Unii Europejskiej Danuta Hübner, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz oraz parlamentarzyści z Śląska i Małopolski. Podpisanie umowy w Muzeum Zamkowym w Pszczynie miało symboliczny charakter. W tym dniu odbywał się II Wielki Piknik Pszczyński. Impreza pod hasłem "Śląsk i Małopolska w Unii Europejskiej" zorganizowany został przez Konsulat Republiki Słowenii w Krakowie, Miasto Pszczyna oraz TVP Katowice. Podpisanie Listu Intencyjnego stanowiło najważniejszy punkt trzydniowego pobytu przedstawicieli szwedzkiego regionu w Województwie Śląskim. W poniedziałek spotkają się oni z prezydentem Tychów Andrzejem Dziubą oraz poznają Podstrefę Tyską w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. We wtorek goście zapoznają się z działaniami Samorządu Województwa związanymi z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie Listu Intencyjnego Marszałek Michał Czarski oraz Przewodniczący Roland Andersson nie ukrywali satysfakcji po podpisaniu Listu "Rozwój współpracy między naszymi regionami może przekonać eurosceptyków do Unii"- argumantował Roland Andersson Po podpisaniu Listu Intencyjnego goście zasadzili symboliczne drzewko przyjaźni

Załączniki
Podstawowe dane o Szwecji
Porównanie: Województwo Śląskie - Zachodnia Götalandia

Linki do stron zewnętrznych
Treść listu intencyjnego