Wsparcie dla projektów edukacyjnych

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął II edycję otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
Dotacje na łączną kwotę 51,8 tys zł otrzymało 18 projektów związanych z edukacją regionalną. Pieniądze zostały przeznaczone na dofinansowanie programów edukacyjnych, warsztatów, olimpiad oraz konkursów wiedzy i umiejętności uczniów. Dotacje przyznano m.in. Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji Koniecpol na organizację XI Turnieju wiedzy historyczno - literackiej "Nie grają nam surny bojowe", Polskiemu Forum Edukacji Europejskiej na konferencję regionalną „Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym drogą do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” oraz Polskiemu Klubowi Ekologicznemu– Okręg Górnośląski na regionalną olimpiadę wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej dla młodzieży szkół szczebla gimnazjalnego. O pieniądze ubiegały się organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia samorządu terytorialnego a także jednostki organizacyjne administracji publicznej. W ocenie projektu brano pod uwagę m.in. jego zasięg, nowatorstwo oraz walory edukacyjne.
Załączniki
tagi: