Wsparcie rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił II edycję konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. W tej edycji konkursu na dofinansowanie najlepszych projektów w okresie od 15 września do 10 grudnia 2004 przeznaczono 438 tys. zł. Oferty o dofinansowanie należy składać przed 9 września b.r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 lub w międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku – Białej przy ulicy Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 7.
Linki do stron zewnętrznych
Warunki konkursu 


tagi: