Trwa weryfikacja obiektów Szlaku Zabytków Techniki

Do końca sierpnia br. potrwa weryfikacja obiektów, które znajdą się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach wizytują obiekty, które znajdą się na szlaku. Każdy obiekt będzie szczegółowo opisany i oceniony na specjalnej karcie. Pod uwagę brane są m.in. stan techniczny, dostępność, bezpieczeństwo i warunki zwiedzania obiektu a także otoczenie. Zgodnie z założeniami tego przedsięwzięcia obiekty, które zostaną wpisane do szlaku muszą być przystosowane do ruchu turystycznego. Chodzi główne o zagwarantowanie zwiedzającym bezpieczeństwa, przygotowanie odpowiedniej informacji, określenie godzin zwiedzania, ewentualnych opłat a także zapewnienie przewodnika. Niektóre ze sprawdzanych obiektów nie znajdą się na szlaku w chwili jego inauguracji. Cześć z nich nie może być jeszcze udostępniona zwiedzającym (np. Zakład Produkcji Wody „Zawada”). Problemem bywa też brak odpowiedniej infrastruktury: parkingów, punktów informacyjnych (jak w skansenie kolejowym w Pyskowicach). Obiekty które obecnie nie zostaną pozytywnie zweryfikowane mogą być wpisane na szlak później, gdy osiągną stosowną gotowość. "Po ukończeniu obecnego etapu prac przygotowawczych, szlak będzie podlegał stałej ewolucji. Skontaktujemy się z właścicielami ciekawych obiektów i przekażemy im wskazówki dotyczące przystosowania ich dla potrzeb turystycznych. Jeżeli spełnią kryteria wzbogacą szlak swoją ofertą" – wyjaśnia Adam Hajduga z Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zakład Produkcji Wody „Zawada” w Karchowicach - już wkrótce jedna z atrakcji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego Zabytkowa parowozownia w Pyskowicach – na razie pozbawiona infrastruktury turystycznej Szyb „Sylwester” w sztolni „Czarnego Pstrąga” – miejsce chętnie odwiedzane przez turystów Muzeum Chleba w Radzionkowie