Ankieta

Każdy obywatel Unii Europejskiej ma szansę zabrania głosu w sprawie europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Wystarczy wypełnić specjalną ankietę on- line.
Od 2 sierpnia do 31 października 2004 Komisja Europejska prowadzić będzie konsultacje poświęcone unijnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Wyniki konsultacji posłużą do korekty Strategii przyjętej w 2001 roku i będą uwzględnione przy ocenie i określeniu kierunków działań zmierzających do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Celem Strategii jest polepszenie warunków życia w państwach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie wzrostu gospodarczego, poprawę jakości środowiska oraz integrację społeczną. Strategia została przyjęta podczas szczytu europejskiego w Göteborgu, w czerwcu 2001. U jej podstaw leżą cztery podstawowe założenia:
 • Wizja trwałego i zrównoważonego rozwoju opartego na zachowaniu równowagi ekonomicznej, społecznej i ekologicznej.
 • Sześć priorytetowych zagadnień definiujących problemy w rozwoju, które mogą zagrozić jakości życia obywateli. Należą do nich: zmiany klimatyczne, zdrowie publiczne, bieda i wykluczenie społeczne, starzenie się społeczeństwa, gospodarka zasobami naturalnymi oraz mobilność społeczna i transport. Dla każdego z tych zagadnień Strategia określa cele oraz działania na drodze do ich osiągnięcia.
 • Usprawnienie sposobu przygotowania działań Unii Europejskiej. Strategia określa nowe podejście do zapewnienia ich spójności.
 • Monitorowanie podejmowanych działań. Dla zapewnienia im skuteczności przewiduje się dokonywanie ich weryfikacji przez każdą nową Komisję Europejską. Obecna ocena dotyczyć będzie przedsięwzięć realizowanych od roku 2001. Uczestnictwo w konsultacjach jest otwarte dla każdego. Można w nich wziąć udział wypełniając specjalną ankietę on- line. Ankieta zawiera m.in.: 1.Krótki, przystępny kwestionariusz zawierający ogólne pytania dotyczące Strategii Zrównoważonego Rozwoju. 2.Obszerny i szczegółowy kwestionariusz, który zawiera wnikliwe pytania dotyczące Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Ankieta jest skierowana głównie do ekspertów oraz innych osób dobrze zorientowanych w tej problematyce. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
 • Linki do stron zewnętrznych
  Wzory ankiet
  Strategia Zrównoważonego Rozwoju   


  tagi: