Raport z badań dotyczących Konstytucji Europejskiej

Ponad 50% obywateli Unii Europejskiej wyraża poparcie dla przyjęcia Traktatu Europejskiego. Taki wynik przynosi ostatni sondaż EUROBAROMETRU przeprowadzonego przez instytut EOS-Gallup w 25 krajach UE
Poparcie dla Konstytucji jest wyższe w krajach Piętnastki (80%) niż w nowych państwach członkowskich (73%). Warto dodać, że poziom akceptacji dla Konstytucji jest bardzo stabilny. W ciągu minionego półrocza wzrósł on o 2 proc. W Polsce zgodę na przyjęcie Konstytucji wyraziło 71% ankietowanych. Większość ankietowanych podziela pogląd, iż Traktat Europejski będzie podstawą do właściwego funkcjonowania unijnych instytucji. 69% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że bez Konstytucji unijne instytucje nie będą w stanie właściwie pracować. Zdaniem większości uchwalenie Konstytucji Unii Europejskiej powinna poprzedzać publiczna dyskusja na szczeblu lokalnym i regionalnym. Taką opinię wyraziło 80% ankietowanych. Akceptując unijną Konstytucję, obywatele państw UE przyznają jednocześnie, że są na jej temat dobrze poinformowani. W Polsce 32% badanych uważa się za dobrze poinformowanych o głównych założeniach tego dokumentu. Badania przeprowadzono pomiędzy 21 czerwca a 3 lipca br.Znaczący wpływ na opinie badanych wywarły wybory do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca br. oraz akceptacja treści Konstytucji przez przywódców państw UE w dniu 18 czerwca w Brukseli.
Załączniki
Wyniki badań (ang)
Wyniki badań (fr.)