Inauguracja sezonu artystycznego 2004/2005

„Sezon artystyczny 2004/2005 ogłaszam za otwarty” powiedział Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski inaugurując uroczysty koncert „Europa” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
W repertuarze śpiewaków i tancerzy z Koszęcina znalazły się zarówno klasyczne, polskie utwory ludowe jak i pieśni i tańce pochodzące z krajów Unii Europejskiej. Kolejny rok kulturalny w naszym regionie zapowiada się nader atrakcyjnie. Rekomendując najciekawsze propozycje jednostek kultury, nad którymi pieczę sprawuje samorząd województwa, marszałek poinformował o planowanej budowie nowej sali koncertowej w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z 5 lipca br. możliwe stało się przyznanie dotacji na współfinansowanie realizacji projektu budowy Centrum Nauki i Edukacji „Symfonia”. Wspomniana uchwała zapewnia zgromadzenie wkładu własnego wymaganego przy pozyskiwaniu środków UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Po pomyślnym dla AM rozstrzygnięciu procedur towarzyszących ubieganiu się o unijne dofinansowanie inwestycji w ramach działania 1.3 ZPORR, budowa Centrum mogłaby się rozpocząć już w przyszłym roku i zakończyć w roku 2007. 29 września br. minie 75 lat od inauguracji pierwszego roku akademickiego w Konserwatorium Muzycznym w Katowicach a zatem rozpoczęcie budowy Centrum wiosną 2005 przypadłoby w jubileuszowym roku działalności uczelni. Obiekt znakomicie zaspokoi potrzeby Akademii Muzycznej w zakresie dydaktyki i działalności artystycznej. Jako reprezentacyjna sala koncertowa, służyć będzie społeczeństwu naszego regionu stanowiąc ważny punkt na kulturalnej mapie województwa śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Rozpoczęcie sezonu artystycznego 2004/2005 w Województwie Śląskim uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” „Sezon artystyczny 2004/2005 ogłaszam za otwarty” powiedział Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski W programie koncertu „Europa” znalazły się ludowe utwory z wielu regionów. Inauguracja odbyła się w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach