Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja otwierająca prace nad aktualizacją.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa ma na celu m.in. dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowo przyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym. Zaktualizowany dokument będzie również stanowił podstawę dla procesu opracowywania nowego regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.

„Dzisiaj spotykamy się w gronie architektów obrazu województwa śląskiego za kilka, kilkanaście lat. Otwieramy rozmowy pomiędzy wszystkimi tymi, którzy będą mieli wpływ na obraz naszego województwa w horyzoncie 2020+. Cieszę się, że w jestem dzisiaj w gronie osób, które nie pytają, co województwo śląskie może zrobić dla nich, ale zadają sobie pytanie, co oni mogą zostawić tutaj, w naszym regionie, w jaki sposób mogą wpłynąć na oblicze województwa śląskiego” – powiedział, otwierając konferencję wicemarszałek Michał Gramatyka.

Podczas spotkania omówiono tryb i harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, najważniejsze uwarunkowania krajowe oraz europejskie. Przedstawiono ponadto planowane zmiany w regionalnym systemie dokumentów branżowych, obejmujące aktualizację lub opracowanie dokumentów w zakresie rozwoju gospodarczego, polityki rewitalizacji, polityki miejskiej, systemu transportu, edukacji, zdrowia, kultury, społeczeństwa informacyjnego oraz polityki społecznej. W ramach konferencji zorganizowano również panel dyskusyjny dotyczący najważniejszych czynników i uwarunkowań wpływających na rozwój polskich regionów, w szczególności województwa śląskiego w okresie 2000-2018, identyfikacji kluczowych procesów, trendów oraz wyzwań stojących przed województwem śląskim.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS