Atrakcyjne kształcenie zawodowe

 Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora
Za nami międzynarodowa konferencja połączona z debatą ekspercką

24 kwietnia 2024 r. w ramach projektu „Silesia. 4Professionals” („Śląskie. Dla Zawodowców”), odbyła się konferencja międzynarodowa z uczestnictwem zagranicznego Partnera projektu wraz z debatą ekspercką.

Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców, w tym przedstawicieli regionalnych instytucji o charakterze edukacyjnym, oświatowym i biznesowym. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele partnera zagranicznego (Vestfjarðastofa – Biuro Rozwoju Regionalnego Fiordów Zachodnich Westfjords), którzy podzielili się własnymi doświadczeniami z zakresu kształcenia zawodowego, a także przedstawili korzyści ze współpracy z Województwem Śląskim.

Celem pierwszej części wydarzenia było podsumowanie projektu (koniec realizacji – 28 kwietnia 2024 r.) oraz przedstawienie powstałego w jego ramach, narzędzia edukacyjnego, wspierającego uczniów i uczennice w wyborze ścieżki edukacyjnej, a w konsekwencji i zawodowej.

Druga część spotkania poświęcona została debacie eksperckiej, w której reprezentanci instytucji z sektora edukacji i biznesu, dyskutowali w temacie: „Atrakcyjne kształcenie zawodowe – wspólna praca, najlepsze rozwiązania”. Poprzez merytoryczną rozmowę nad przedmiotową tezą, zaprezentowali oni swoje opinie i doświadczenia w tym zakresie.


English below

International conference combined with expert debate – April 24, 2024

On April 24, 2024, as part of the "Silesia. 4Professionals” an international conference was held with the participation of the foreign partner of the project along with an expert debate.

The conference was addressed to a wide audience, including representatives of regional educational, educational and business institutions. The conference participants were also representatives of the foreign partner (Vestfjarðastofa - Westfjords Regional Development Office), who shared their own experiences in the field of vocational education and presented the benefits of cooperation with the Silesian Voivodeship.

The aim of the first part of the event was to summarize the project (end of implementation - April 28, 2024) and present the educational tool created as part of it, supporting students in choosing their educational and consequently professional path.

The second part of the meeting was devoted to an expert debate in which representatives of institutions from the education and business sectors discussed the topic: "Attractive vocational education – common work, the best solutions". Through a substantive conversation on the thesis in question, they presented their opinions and experiences in this area.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora Konferencja międzynarodowa połączona z debatą ekspercką. fot. mat. organizatora