Badania Eko Patrolu wskazówką dla samorządów

 fot. arch.  BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Znamy wyniki badań zanieczyszczenia powietrza podczas sezonu grzewczego przez Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa

Od 3 do 18 marca br. Główny Instytut Górnictwa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w 8 miastach województwa realizował projekt mobilnego badania powietrza. Należały do nich Buczkowice, Czeladź, Gorzyce, Kłobuck, Kroczyce, Pyskowice, Radlin oraz Skoczów. O wyborze tych miejscowości reprezentujących subregiony zadecydował fakt, że nie przeprowadza się dla nich stacjonarnego monitoringu jakości powietrza.

Po miastach krążył samochód elektryczny z mobilnym laboratorium smogowym Eko Patrol. DSpecjalnie wyposażony dron, wytwarzając podciśnienie i znajdując się tuż obok komina, zasysał dym i poddawał go analizie. Elektryczny samochód miał profesjonalną aparaturę na dachu, która pozwala badać powietrze w czasie rzeczywistym, łącząc się z bazami danych, np. z BDOT (baza danych obiektów topograficznych).

„Wyniki pomiarów mogą zostać wykorzystane do zobrazowania poziomu zanieczyszczeń pyłowych występujących w poszczególnych miejscowościach w dniach realizacji pomiarów” – czytamy w raporcie.

Badania prowadzone w poszczególnych miejscowościach wykazały zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia powietrza. Zależą one od ukształtowania terenu – sprzyjającego bądź niesprzyjającego przewietrzaniu, gęstości zabudowy oraz lokalnych emitorów. W rzeczywistości może to prowadzić do znacznego zróżnicowania w stopniu zanieczyszczenia powietrza zarówno w poszczególnych dzielnicach, jak i nawet między ulicami.

Zdaniem autorów raportu badania mogą stać się przyczynkiem do wnikliwszej kontroli dotyczącej spalanych paliw i jakości powietrza w danej miejscowości. Mogą być wykorzystane w celach edukacyjnych, gdzie mieszkańcom poszczególnych miejscowości przybliżona zostanie tematyka wpływu spalania paliw na jakość powietrza atmosferycznego, a także w konsekwencji ich stanu zdrowia.

Ponadto realizowane działania mają charakter informacyjny. Na ich podstawie możliwym będzie np. wskazanie mieszkańcom danej miejscowości danych o chwilowym zanieczyszczeniu powietrza.

Od 1 września 2017 roku w województwie śląskim obowiązuje przyjęta przez Sejmik uchwała antysmogowa. Zakazuje ona spalania przez użytkowników określonych gatunków paliwa, negatywnie wpływających na stan powietrza oraz nakłada ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Realizacji uchwały towarzyszy kampania edukacyjna i promocyjna Urzędu Marszałkowskiego. Ma ona na celu zachęcenie mieszkańców do przestrzegania uchwały oraz uświadomić negatywny wpływ niskiej emisji na ich zdrowie. EKO Patrol – wspólna inicjatywa GIG i Urzędu Marszałkowskiego była jednym z elementów tej kampanii społecznej.

Załączniki
Raport z pilotażowego badania jakości powietrza Eko Patrol GIG w Katowicach [PDF 3,4MB]
tagi: