Barbórka 2020

 graf. UMWS graf. UMWS
Życzenia Zarządu Województwa Śląskiego

Przyszłość naszego regionu budujemy w oparciu o tożsamość i tradycję.
Nie zapominamy o tych, dzięki którym Śląsk się rozwija.

Barbórka jest świętem ludzi ciężkiej pracy.

Życzę wszystkim Górnikom i ich rodzinom
nieustającej opieki Świętej Barbary,
bezpiecznej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym.

Marszałek Jakub Chełstowski
wraz z Zarządem Województwa Śląskiego 


tagi: