Barbórka w GIG

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Uroczysta akademia barbórkowa w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

W uroczystości udział wziął wicemarszałek Dariusz Starzycki, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, metropolita katowicki abp. Wiktor Skworc oraz parlamentarzyści z regionu.

„Główny Instytut Górnictwa pełni kluczową rolę w kontekście wsparcia dla sektora górniczego, ale to również duże wsparcie dla samorządu województwa. Pracujemy wspólnie nad ważnym projektem, jakim jest informatyczny system zarządzania terenami pogórniczymi, który pomoże nam stworzyć nowoczesną bazę danych dla tych obszarów i ułatwi ich rewitalizację” – podkreślał wicemarszałek Dariusz Starzycki, składając górniczej braci serdeczne życzenia w imieniu całego Zarządu z okazji ich święta.

W trakcie akademii barbórkowej wręczono również odznaczenia państwowe, resortowe, stopnie górnicze oraz promocje doktorskie.


Główny Instytut Górnictwa (GIG) jest instytutem badawczym, nadzorowanym przez Ministra Energii, związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. Misją GIG jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko. Podmiotowość człowieka ma w tych działaniach znaczenie priorytetowe. Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska (w szczególności ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej). Instytut prowadzi działalność certyfikacyjną i edukacyjno-szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS