Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent tj. Miasto Gliwice informacje na temat projektu umieścił na stronie https://bip.gliwice.eu/strona=10719?cookies.