Budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Departamenty

 • Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Terenów Wiejskich
 • Pion Inspektora Ochrony Danych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym
 • Pion ds. Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Spraw Przeciwpożarowych
 • Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Budynek posiada dwa wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • wejście główne od strony Placu Chrobrego, obecnie zamknięte z powodu złego stanu elewacji budynku i wygrodzenia terenu wokół budynku,
 • wejście drugie prowadzące przez część parkingu na parterze.

W budynku znajdują się znaczniki TOTUPOINT służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej (6 znaczników).

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępna jest platforma przychodowa znajdująca się na parterze budynku. Korzystając z drogi od ul. Dąbrowskiego do dyspozycji jest sygnał dźwiękowy, informujący pracownika ochrony oraz druga platforma przychodowa. Obsługa administracji dodatkowo wyposażona jest w przenośne podesty umożliwiające zjazd wózka ze schodów.

W punkcie informacyjnym oraz na Sali Kolumnowej znajduje się pętla indukcyjna.

Budynek wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.