Budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

ul. Dąbrowskiego 23, 40-027 Katowice

Wydziały

  • Wydział Komunikacji Społecznej
  • Biuro ds. Planowania Przestrzennego
  • Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Wydział Terenów Wiejskich
  • Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym
  • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Spraw Przeciwpożarowych
  • Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego