Budynek przy ul. Powstańców 34

ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice

Wydziały

  • Wydział Kontroli
  • Wydział Kultury
  • Wydział Pomocy Prawnej
  • Wydział Projektów Własnych