Budynek przy ul. Reymonta 24

ul. Reymonta 24 - budynek PEMUG, 40-029 Katowice

Wydziały

  • Wydział Edukacji i Nauki
  • Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
  • Wydział Inwestycji
  • Wydział Komunikacji i Transportu
  • Wydział Nadzoru Właścicielskiego
  • Wydział Ochrony Środowiska
  • Wydział Zamówień Publicznych
  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej