Być bliżej nauczycieli

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach świętował jubileusz 20 – lecia. Życzenia w imieniu Zarządu Województwa złożyła Beata Białowąs Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

"Filozofią naszej placówki, od momentu jej powstania, jest chęć bycia blisko nauczycieli. Docieraliśmy z naszą wiedzą do każdego kto potrzebuje naszej pomocy i wsparcia. Staramy się wychodzić poza schematy i ramy nauczania ponieważ w tym upatrujemy sukcesu naszego Ośrodka" – powiedziała Bożena Bucka, dyrektor katowickiego Metisu, która powitała zgormadzonych gości.

Na widowni Małej Sceny Teatru Rozrywki, gdzie miał miejsce jubileusz, pojawili się również m.in. Danuta Maćkowska dyrektor Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Barbara Daniel p.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Jacek Szczotka, śląski wicekurator oświaty a także byli dyrektorzy, przedstawiciele policji oraz pracownicy Metisu. 

"Jako osoba przez lata związana z rzemiosłem niezwykle cenię sobie relacje mistrz - uczeń. Wiem jak ważne jest aby i mistrzowie w tej relacji mieli wsparcie, bowiem i oni potrzebują wskazówek, by ich cenna wiedza w sposób najlepszy, najwłaściwszy docierała do odbiorców. Temu właśnie służy Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis, któremu składam najlepsze życzenia powodzenia i dalszych sukcesów" – powiedziała Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą w oparciu o oświatowe i samorządowe akty prawne na terenie całego Województwa Śląskiego. Posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.

Specyfika ośrodka jest pochodną wynikającą z monitorowania potrzeb nauczycieli i środowisk wychowawczych i polega na kompleksowym doskonaleniu trzech zasadniczych umiejętności: profilaktycznych, wychowawczych i doradczych. Misją placówki jest doskonalenie kadry oświatowej województwa śląskiego w tych trzech obszarach oraz w rozwoju osobistym, ekspresji twórczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej czy też technologii informacyjnej za pomocą wykorzystania w pełni przyznanych środków z budżetu i dochodów własnych w sposób efektywny i oszczędny.

Dodatkowo placówka szkoli nauczycieli w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji – w obszarze indywidualnym, a także poszerzania działań pedagogicznych szkół i placówek w oparciu o prowadzone przez ROM-E Metis programy edukacyjne o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
tagi: