Certyfikat dla Onkologii

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale z dnia 18 stycznia 2019 r. Katowickiemu Centrum Onkologii została udzielona akredytacja w zakresie działalności zakładu leczniczego „Szpital Wielospecjalistyczny w Katowicach”.

W wyniku dokonanej oceny punktowej jednostka otrzymała 81% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do udzelenia akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75% punktów.

Uroczyste wręczenie certyfikatu akredytacyjnego odbyło się w siedzibie Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego pogratulował całemu zespołowi szpitala uzyskanego certyfikatu. Podkreślił także, że Katowickie Centrum Onkologii to ważna placówka medyczna na mapie województwa śląskiego.

Gratulacje na ręce Włodzimierza Migacza, dyrektora naczelnego KCO i całego zespołu złożył także Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego sprawujący pieczę m.in. nad rozwojem zdrowia w województwie śląskim. Wicemarszałek Dariusz Starzycki podkreślił, iż certyfikat akredytacyjny to nie tylko wysoka jakość, ale i lepsze warunki finansowe dla szpitala.

Akredytację Szpitali w Polsce prowadzi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Akredytacja udzielana jest na wniosek Rady Akredytacyjnej przez Ministra Zdrowia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak
tagi: