COP24

24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

Szczyt klimatyczny w Katowicach

Województwo Śląskie oraz regiony Hauts-de-France i Nadrenia Północna-Westfalia od wielu lat podejmują ścisłą współpracę zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i administracyjnej w tzw. "Trójkącie Weimarskim". Regiony te cechuje silne dziedzictwo przemysłu węglowego i stalowego. Stoją one dziś przed zmianami strukturalnymi, dążąc do jak najlepszego sposobu kształtowania ich przyszłości.

W dniach 2 – 14 grudnia 2018 r. w Katowicach obędzie się szczyt klimatyczny COP24. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z regionami partnerskimi Hauts-de-France oraz Nadrenia Północna-Westfalia przygotował cykl wydarzeń pn. "Silesia Climate Lounge” odbywających się równolegle do toczących się obrad głównych szczytu klimatycznego. Przygotowywane wspólne działania koncentrują się głównie na ochronie klimatu oraz rozwoju gospodarczym.

Linki do stron zewnętrznych
COP24 - strona internetowa