Czas na czyste powietrze

 fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka
Pod takim hasłem odbyła się na Uniwersytecie Śląskim konferencja poświęcona problemowi smogu. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Michał Gramatyka

Konferencja organizowana w Katowicach była czwartym po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu wydarzeniem w ramach projektu realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Projekt „Czas na czyste powietrze” jest odpowiedzią na niski poziom świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. 

Pomysłodawcy programu zaobserwowali lukę w systemowym kształceniu specjalistów – lekarzy, nauczycieli, dziennikarzy oraz pracowników administracji samorządowej i państwowej, których wrażliwość na problem jest szczególnie istotna dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych. Zdaniem organizatorów miało to bezpośredni związek z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Najnowsze badania sugerują, że sytuacja ta powoli się poprawia, daleka jest jednak od optymalnej. Twórcy programu przekonują, że edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem. 

„Zachęcamy i apelujemy, by rząd podjął zdecydowane kroki, które wyeliminują z rynku paliwo złej jakości. Jako samorząd wojewódzki wykorzystaliśmy wszelkie narzędzia, by walczyć z tym zjawiskiem – rok temu jako drugie województwo w Polsce wprowadziliśmy uchwałę antysmogową oraz podjęliśmy szereg działań informujących o zagrożeniach wynikających ze złego stanu powietrza. Potrzeba jednak budować świadomość szczególnie wśród osób młodych, by wywierały nacisk i domagały się zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju” – powiedział wicemarszałek Gramatyka. 

Na konferencję w Katowicach zostali zaproszeni prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, który przedstawił wyniki badań nad wpływem smogu na stan naszego zdrowia, dr hab. inż. Artur Badyla z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z wykładem na temat aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz redaktor Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”, która zaprezentowała założenia projektu „Czas na czyste powietrze”. 

Konferencję poprzedziło rozstrzygniecie ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na Smogografikę promującą ideę kampanii „Czas na czyste powietrze”. Najlepszą pracę przedstawił pięcioosobowy zespół uczniów z klasy 1 technik organizacji reklamy TEB Edukacja w Katowicach. Uczniowie wygrali wyjazd na 5-dniowy wypoczynek, szkoła natomiast bon na zakup sprzętu sportowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka
tagi: