Czas na kompleksowe wsparcie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Centrum Usług Społecznych, miejsce zintegrowanego wsparcia to nowe rozwiązanie zaproponowane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Za nami regionalna konferencja upowszechniająca taki model wsparcia

W konferencji odbywającej się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak, prof. Grażyna Ancyparowicz, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz członek Zarządu Województwa Śląskiego, Izabela Domogała.

„To bardzo dobry projekt prezydenta RP Andrzeja Dudy. Model Centrum Usług Społecznych może być płaszczyzną do realizacji współpracy w różnych aspektach. Każda gmina, powiat czy miasto, ma inne potrzeby, dlatego wspólnie z samorządami chcemy wdrożyć to rozwiązanie w województwie śląskim, bo ono służy mieszkańcom i pomaga im w codziennym życiu” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie konferencji dużo uwagi poświęcono dyskusji na temat szans i barier w tworzeniu CUS, a także o konieczności zmian w podejściu do potrzeb mieszkańców.

„Ta ustawa porządkuje te rozwiązania, które w wielu miejscach są stosowane. Cieszę się, że w jednym miejscu będziemy mogli kompleksowo pomagać potrzebującym. Wiele grup społecznych potrzebuje konkretnego wsparcia – osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne i to bardzo ważne, żeby w jednym miejscu mogli liczyć na wsparcie” – mówiła Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Centrum Usług Społecznych to nowa inicjatywa Prezydenta RP, która ułatwi gminom świadczenie usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. 1 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, dzięki czemu wsparcie będzie kierowane do wszystkich mieszkańców gmin, w tym do grup o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

W trakcie spotkania rozmawiano o szansach i barierach związanych z powstaniem CUS i o konieczności zmian w podejściu do potrzeb mieszkańców. Aktualnie trwa konkurs ogłoszony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych. W ramach konkursu, który potrwa do 28 lutego 2020 roku, dofinansowanie na łączną kwotę 100 mln zł otrzyma 30 projektów z całego kraju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS