Czas na laury dla muzealników

 Zdjecie ilustracyjne. fot. arch. UMWS Tomasz Żak Zdjecie ilustracyjne. fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2022 roku

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Nagrody przyznawane mogą być w czterech kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji.

W 2023 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 80.000 zł. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody. Instytucja może zgłosić maksymalnie 2 wnioski w każdej z kategorii.

Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach. Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 2 maja 2023 r. na adres:

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
(decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć krótką (1 – 3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów). (nie dotyczy to kategorii „publikacje książkowe”).

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie
Więcej o nagrodach Marszałka w dziedzinie kultury 


tagi: