Czyste powietrze. Czyste korzyści

Dwa obiekty zarządzane przez Caritas Archidiecezji Katowickiej przejdą gruntowną termomodernizację

Umowy na poprawę efektywności energetycznej Ośrodka Świętego Jacka w Katowicach zlokalizowanego przy ulicach Brata Alberta i Dębowej, podpisali Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej, ks. Krzysztof Bąk.

„Cieszę się, że Caritas i diecezja włączają się w walkę o czystsze powietrze. To jeden z efektów tych działań. Caritas diecezji katowickiej prowadzi bardzo szeroką działalność i dzieją się tu rzeczy wielkie, czego przykładem jest zakład aktywności zawodowej, gdzie osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi pracownikami – gotują, piorą i prowadzą działalność hotelową. Warto wspierać środkami europejskimi takie przedsięwzięcia. To podwójna korzyść; mniejsze wydatki i czyste powietrze” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

W przypadku obiektu przy ul. Brata Alberta projekt obejmuje termomodernizację z zewnątrz oraz wymianę źródła ciepła i oświetlenia, na energooszczędne. Budynek ten stanowi obiekt użyteczności publicznej, pełniąc funkcje dziennego domu pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej dla dzieci i środowiskowego domu samopomocy. Realizowany projekt przyczyni się w do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej obiektu i będzie miał pozytywny wpływ na ochronę środowiska, pozwalając na poprawę warunków osób korzystających z pomocy ośrodka.

W przypadku obiektu przy ul. Dębowej, zakres prac jest szerszy. Poza termomodernizacją z zewnątrz, bardziej skomplikowaną ze względu na ochronę konserwatorską, powstanie instalacja fotowoltaiczna, która niemal w całości ma pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wymienione zostanie także oświetlenie i źródło ciepła.

„Chcemy ocieplić budynki, zmienić źródło energii i zrobić elewację oraz dach, żeby nie uciekało ciepło. To są budynki poklasztorne, sprzed pierwszej wojny światowej albo tuż po niej, więc one wymagają remontu, co przełoży się również na aspekt ekonomiczny i ekologiczny” – mówił ks. Krzysztof Bąk.

Całość przedsięwzięcia w obu obiektach to koszt ok. 4 mln zł. Zakończenie realizacji planowane jest na 30 września 2019 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak