Czyste powietrze i neutralność klimatyczna tematem WRDS

 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS
Pomysły na czyste powietrze oraz zagadnienia dotyczące neutralności klimatycznej zdominowały obrady plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu plenarnym Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach gościła Michała Kurtykę, ministra klimatu, Adama Gawędę, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnika rządu do spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, a także Piotra Woźnego, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu Czyste Powietrze i prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu wzięli również udział m.in. prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, Andrzej Holecki, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Jarosław Zuwała, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, a także Piotr Kuczera, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Stałymi członkami WRDS są wojewoda śląski oraz marszałek województwa śląskiego.

Obrady WRDS poświęcone były istotnym dla województwa śląskiego kwestiom, problematyce realizacji Programu Czyste Powietrze oraz jego ewentualnym modyfikacjom, a także zagadnieniom związanym z neutralnością klimatyczną oraz transformacją gospodarczą województwa.

Dyskutowano o pomysłach modyfikacji Programu Czyste Powietrze, mających poprawić jego efektywność i dostępność dla jak najszerszego grona beneficjentów. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, kolejny już raz podejmie się sformułowania propozycji usprawniających jego realizację. Tematyką tą zajmowała się bowiem w ubiegłym roku, przyjmując stanowisko zawierające postulaty zmian Programu.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że transformacja gospodarcza będzie stanowić znaczące wyzwanie dla regionu i kraju, które powinno zostać podjęte solidarnie, wspólnie mobilizując siły. Natomiast fundusze i środki europejskie przeznaczone na ten cel, powinny być dystrybuowane sprawiedliwie.

Zgodnie z rotacyjnym systemem przewodnictwa, od stycznia 2020 roku przewodnictwo w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach objeła strona pracowników. Pracom WRDS w 2020 r. przewodniczy Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W ubiegłym roku Rada działała pod przewodnictwem strony rządowej, a jej pracami kierował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Dzisiejsze spotkanie natomiast poprowadził Dominik Kolorz, wiceprzewodniczący WRDS reprezentujący NSZZ Solidarność.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS