Czystsze powietrze dzięki innowacjom

 Plik Plik

Śląskie ma do wykorzystania 100 mln zł na projekty badawcze i rozwojowe mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza

„Silesia pod błękitnym niebem”, tak brzmi tytuł porozumienia zawartego przez Województwo Śląskie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to wsparcie dla projektów jednostek naukowych oraz firm z sektora MŚP, które maja na celu redukcję emisji zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i pyłowych. Ma mieć to wpływ na poprawę jakości powietrza. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z dziedziny energetyki, inżynierii biomedycznej, informatyki, transportu czy medycyny.

Pieniądze można będzie uzyskać w drodze konkursów. Będą one ogłaszane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Planowany budżet wynosi 100 mln zł. w podziale: 50 mln zł – Województwo Śląskie i 50 mln zł – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„Współpraca, którą dziś podejmujemy, to krok w kierunku osiągnięcia bardzo ważnego celu dla społeczeństwa. Znajomość problematyki, a także umiejętność wyboru i wdrażania innowacji, którą posiadają władze województwa oraz Centrum, dają szansę na powstanie projektów, które bardzo precyzyjnie odpowiedzą na potrzebę czystego powietrza. Liczymy przy tym, że efekty programu znajdą zastosowanie również w innych miastach, bo przecież zanieczyszczenie powietrza nie jest dziś problemem wyłącznie Śląska” mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wicemarszałek Michał Gramatyka podkreślił: „Silesia pod błękitnym niebem” jest jednym z elementów rządowego planu dla Śląska zaproponowany przez Samorząd Województwa Śląskiego. Możemy teraz przygotować się do jego realizacji”.

Współpraca z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju wpisuje się w działania Województwa Śląskiego na rzecz czystego powietrza. „Chcemy wykorzystać każde rozwiązanie, które może pomóc w walce z niska emisją. Uchwała antysmogowa, przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie, była pierwszym krokiem w kierunku czystego powietrza. Potrzebna jest realizacja kolejnych inicjatyw. Jako samorząd województwa robimy w tej mierze, co w naszej mocy, łącznie z wykorzystywaniem naszego potencjału rozwojowego oraz funduszy unijnych na realizację innowacyjnych projektów związanych z poprawą jakości powietrza. Tym bardziej cieszy nas współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wielokrotnie powtarzałem, że smog nie zna ani granic, ani podziałów politycznych. Liczy się tylko efektywność w walce o zdrowie nas wszystkich” – powiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia może nastąpić już 2018 roku. W latach 2018-2023 planowane jest finansowanie projektów B+R wyłonionych w ramach konkursów, natomiast do roku 2027 będzie prowadzona ich ewaluacja oraz monitorowanie efektów ich realizacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Dołączono materiał audio 


tagi: