Debaty o Śląsku

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Ochrona środowiska, nowe technologie oraz rozwój kapitału ludzkiego – to kluczowe tematy debat w ramach Kongresu Program dla Śląska

W panelu „Coal Regions in Transition – przyszłość inicjatywy po 2020 roku” wziął udział Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Grzegorz Puda - sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Adam Gawęda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Krzysztof Wójcik - Przedstawiciel DG Regio, Komisja Europejska oraz Artur Dyczko - Zastępca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W zgodnej opinii uczestników dyskusji obszary górnicze powinny być w nowej perspektywie tzw. obszarem strategicznej interwencji z poziomu europejskiego, ponieważ powodzenie sprawiedliwej transformacji leży w interesie całej wspólnoty europejskiej. Konieczna jest także elastyczność Polityki Spójności i przyszłych programów operacyjnych, aby uwzględniały regionalną specyfikę i regionalne uwarunkowania, pozwalały przygotowywać projekty oddolne, szyte na miarę.

Województwo Śląskie jako region w ramach Platformy Regionów Górniczych pracuje nad rozwiązaniami i projektami ukierunkowanymi na przyspieszenie sprawiedliwej transformacji. Strona polska przedstawiła Komisji Europejskiej dotychczas 26 przedsięwzięć pilotażowych dla Śląska, z czego 14 to przedsięwzięcia krajowe, 12 przedsięwzięć regionalnych w tym 8 projektów Samorządu Województwa.

"Udział województwa śląskiego w Platformie Transformacji Regionów Górniczych jest niezwykle istotne dla przyszłości regionu. Cieszę się że Komisja Europejska dostrzega nasze zaangażowanie i wyrastamy na lidera projektu. Zamierzamy nadal bardzo ściśle współpracować z powołanym przez Komisję Europejską Sekretariatem Platformy Transformacji Regionów Górniczych, który będzie służył wsparciem merytorycznym i eksperckim. Mam nadzieję, że nasze zaangażowanie przełoży się na konkretne rozwiązania, w tym ułatwienia w inwestowaniu, ale też adekwatne środki finansowe w kolejnej perspektywie 2021-2027 dla regionów górniczych. We wdrażaniu tego istotnego dla województwa śląskiego przedsięwzięcia istotna jest efektywna współpraca z rządem i organizacjami społecznymi. Współdziałanie da efekt synergii co będzie dobre dla całego województwa”- powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Kolejnym z tematów poruszanych w ramach Kongresu Programu dla Śląska było nowoczesne kształcenie zawodowe na Śląsku – współpraca edukacji z biznesem. W panelu udział wzięli - minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Śląski Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka, prezes RIG Tomasz Zjawiony, zastępca prezydenta Katowic Waldemar Bojarun oraz HR Director CMC Poland Sp. z o.o. Barbara Kaleta. Prelegenci rozmawiali m.in. o kształceniu zawodowym z udziałem pracodawców, możliwości zacieśnienia współpracy miedzy szkolnictwem, a biznesem i czerpania z tego wymiernych korzyści. Wielokrotnie podkreślano również istotę kształcenia praktycznego w kontekście potrzeb rynku pracy.

„Nowoczesne kształcenie to przede wszystkim takie, które jest adekwatne do dzisiejszych potrzeb rynku. Ważne jest aby połączyć teorię z praktyką i pozwolić młodym ludziom rozwijać się. Dla pracodawców jest to bardzo ważne, bo przecież nie ma lepszego pracownika niż własny uczeń. My jako Zarząd Województwa możemy się pochwalić niezwykłym projektem jakim jest „Śląskie. Zawodowcy”, którego celem jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych uczniów przez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego” – mówiła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS