Do you speak gŏdka? – festiwal ślōnskij gŏdki

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego uroczyście otworzył pierwszą edycję wyjątkowego wydarzenia kulturalnego

Od kilku lat można obserwować rosnącą obecność gŏdki w literaturze, muzyce, teatrze, działalności społecznej i gospodarczej oraz w wielu innych obszarach życia. Dynamika i wielość zdarzeń sprawia, że część z nich pojawia się i znika niepostrzeżenie, a to, co dla gŏdki najistotniejsze, pozostaje nieuchwytne.

Pierwsza edycja festiwalu (26-28.04) Do you speak gŏdka? w 2018 r. ma rozpocząć systematyczne, coroczne podsumowanie najbardziej aktualnych wydarzeń związanych z gŏdkōm oraz stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i refleksji nad jej fenomenem. Gŏdka jest faktem, a przetrwać może tylko dzięki żywej obecności w codziennym życiu jej użytkowników i sympatyków.

„Śląski język jest niedomówieniem, bo ostatniego słowa nie powiedzieliśmy i nigdy nie powiemy” – zebrani goście w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (Teatralna 4) mogli na początku uroczystości wysłuchać orędzie profesora Uniwersytetu Śląskiego dra hab. Zbigniewa Kadłubka.

O uroczyste otwarcie festiwalu poproszono członka Zarządu Województwa Śląskiego Henryka Mercika. „Dzięki temu festiwalowi i jego kolejnym edycjom jestem przekonany, że będziemy bliżej odpowiedzi na pytania, co dalej z naszą godką? Co robić, żeby nie umarła?” – stwierdził.

W ramach festiwalu zaplanowano debaty, projekcje filmowe, a także spotkania muzyczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły w programie na stronie RIK.