Dobre projekty ciągle w cenie

fot. UM Bytom fot. UM Bytom
Zarząd Województwa zadecydował o rozpisaniu nowych konkursów na działania z obszaru rynku pracy i edukacji przedszkolnej i rozszerzył obszar objęty wsparciem na wszystkie gminy. To efekt opóźnień w wykorzystaniu alokacji przez miasto Bytom

Warto przypomnieć, że Bytom został w obecnej perspektywie unijnej wyróżniony przez wskazanie stu milionów euro w ramach RPO na wsparcie procesu rewitalizacji. Harmonogram naboru projektów we wskazanych wyżej obszarach był konsultowany z prezydentem Bytomia i z uwagi na długi czas, w jakim powstawał Gminny Program Rewitalizacji, konieczne było szybkie udostępnienie miastu całej puli środków.

„Bytom w pewnych obszarach nie radzi sobie z wykorzystaniem unijnych środków. Mam tu na myśli walkę z bezrobociem, aktywizację zawodową, dlatego po te pieniądze będą mogły sięgać wszystkie gminy. Za nami połowa obecnego okresu programowania i nie chcemy stracić tych środków, dlatego zachęcam władze Bytomia do skutecznego sięgania po nie także w innych obszarach” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

Aktywność wnioskodawców, szczególnie w obszarze działań związanych z rynkiem pracy, jest niezadowalająca, czego potwierdzeniem jest złożenie tylko sześciu projektów spośród 19 wskazanych w konsultowanym wcześniej Gminnym Programie Rewitalizacji. W efekcie miasto Bytom, jako obszar objęty rewitalizacją, nie zaangażowało kwoty 31,8 mln zł wskazanej w ramach OSI. Nie wykorzystano także całej puli środków w ramach upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wysokości 3,5 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. UM Bytom fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak