Dostępne Śląskie

 Zdjęcie Zdjęcie
O perspektywach górskiej turystyki społecznej w województwie śląskim rozmawiano w trakcie konferencji, która odbywała się w Bielsku-Białej

W spotkaniu uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego, a także sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Województwo śląskie ma ogromny potencjał turystyczny i jestem przekonana, że warto współpracować, by te miejsca stały się jeszcze bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Naszym hasłem jest integracja, a nie alienacja. Chcemy słuchać jakie są państwa potrzeby i reagować na nie, bo to wy jesteście najbliżej spraw i problemów osób z niepełnosprawnościami” – tłumaczyła członek Zarządu Województwa Śląskiego, Beata Białowąs.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podsumowała trzy lata rządowego Programu „Dostępność Plus” i mówiła o tym, co udało się zrobić, a co jeszcze przed nami.

„Program ma za zadanie usuwanie barier i ułatwianie dostępu do wszystkich miejsc dla każdego z nas, bez względu na ograniczenia. W realizację programu zaangażowaliśmy już 8,7 mld zł, pochodzących zarówno ze środków europejskich, jak i budżetowych. Dużym sukcesem jest także to, że mówiąc o dostępności widać zmianę w sposobie myślenia o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami” – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W dalszej części konferencji Bogumił Kanik, prezes fundacji „Pogranicze bez barier” przekonywał, że dostępność w górach jest szansą na rozwój regionu.

Marcin Szczurek, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR, mówił o doświadczeniach GOPR w górskiej turystyce społecznej. Na zakończenie części merytorycznej Ewa Walus z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego mówiła także o edukacji ekologicznej osób o specjalnych potrzebach. Po konferencji uczestnicy udali się na Szyndzielnię, gdzie brali udział w prezentacji wózków górskich dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Warto przypomnieć, że turystyka społeczna to wszelkie koncepcje i zjawiska związane z udziałem w turystyce grup społecznych o niskich dochodach, możliwe dzięki określonym instrumentom socjalnym. Według Komisji Europejskiej „turystyka społeczna to działalność organizowana w niektórych państwach przez stowarzyszenia, spółdzielnie i związki zawodowe, której celem jest zapewnienie możliwości podróżowania jak największej liczbie osób, a w szczególności osobom należącym do najmniej uprzywilejowanych grup społeczeństwa”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie