Duża inwestycja z żorskim szpitalu – modernizacja i nowy sprzęt

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Ponad 9 mln zł zostało przeznaczonych na modernizację oraz zakup sprzętu dla Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żorach

Szpital dzięki temu będzie mógł wykonywać szereg badań stacjonarnie, bez konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, zaś infrastruktura placówki została dostosowana do aktualnych potrzeb epidemiologicznych podyktowanych pandemią koronawirusa.

- Wsparcie dla służby zdrowia, zwłaszcza teraz, gdy wciąż zmagamy się z pandemią, jest dla zarządu województwa priorytetem. Warto przypomnieć, że w ciągu niespełna roku przekazaliśmy na ten cel ponad 280 mln zł. Aneks do umowy, a co za tym idzie środki dla szpitala w Żorach zwiększy dodatkowo dostęp do diagnostyki obrazowej, bardzo istotnej także w przypadku leczenia COVID-19 i po jego zakończeniu. Dzięki temu lekarze będą mogli sprawdzić np. w jakim stanie są płuca pacjentów, którzy przeszli przez tą groźną chorobę – akcentuje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Na mocy podpisanego dziś aneksu, kwotę dofinansowania zwiększono o ponad 2,4 mln zł. Całkowity koszt projektu przekracza kwotę 9,3 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi blisko 8,6 mln zł, ponad 647 tys zł przekazała dla szpitala budżet państwa. Dzięki tym środkom na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii zostanie wydzielona izolatka oraz powstanie pięć dodatkowych czasowych stanowisk, a docelowo po ustaniu pandemii pozostaną trzy kolejne stanowiska. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwiększy na stałe liczbę miejsc z pięciu do ośmiu łóżek. Ponadto zmodernizowane i doposażone zostanie również Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Przy izbie przyjęć powstała pracownia Tomografii Komputerowej.

- Jest to sprzęt na miarę XXI wieku. Możemy na miejscu prowadzić diagnostykę radiologiczną oraz tomografię, co daje duży komfort, bo nie będziemy już musieli przewozić pacjentów na badania do innych placówek. Dzięki tej inwestycji dysponujemy nowymi kardiomonitorami i respiratorami, nie wspominając już o łóżkach, które nie były wymieniane od blisko 20 lat. – mówi dr Marcin Morawski, ordynator oddziału intensywnej terapii szpitala w Żorach.

- Środki, które pozyskaliśmy dzięki wsparciu zostały także przeznaczone na prace budowlane, dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymogów wywołanych przez pandemię. Dysponujemy zupełnie nowym oddziałem intensywnej terapii i anestezjologii, wyremontowaliśmy laboratorium analityczne, zaś administracja przeniosła się do nowego budynku – podsumowuje Katarzyna Siemieniec, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS

Filmy