Duża skala małych potrzeb

 Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano kolejne umowy w ramach tegorocznej odsłony Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”

Tym razem wsparcie otrzymała część gmin z subregionu centralnego, z powiatów gliwickiego, lublinieckiego, pszczyńskiego i tarnogórskiego. Dofinansowano 19 zadań na łączną kwotę ponad 750 tys. zł. Przedstawiciele gmin odebrali umowy z rąk Beaty Białowąs i Izabeli Domogały z Zarządu Województwa Śląskiego. W uroczystości uczestniczyli też radni Sejmiku: Bartłomiej Kowalski, Zbigniew Przedpełski oraz Przemysław Wydra..

Warto przypomnieć, że kilka dni wcześniej w Irządzach wsparcie o łącznej wartości ponad 500 tys. zł otrzymały gminy z powiatów zawierciańskiego i będzińskiego. Razem, do subregionu centralnego trafiło więc blisko 1,3 mln zł.

„To najlepszy sposób na realizację zadań, które w skali regionalnej wydają się niewielkie, jednak z perspektywy mieszkańców małych gmin mają często duże znaczenie. Ideą tego konkursu jest to, by sami mieszkańcy sołectw decydowali, na co chcą przeznaczyć otrzymane środki. Jedni zainwestują w nowe oświetlenie LED, inni w modernizację placu zabaw lub miejsc integracji, jeszcze inni zakupią instrumenty dla zespołów ludowych. Tych potrzeb jest wiele, najważniejsze, że są to inicjatywy oddolne, tak oczekiwane przez mieszkańców” – tłumaczyła członek Zarządu Województwa Śląskiego, Beata Białowąs.

Warto przypomnieć, że o pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 80 tys. zł.

W 2022 roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4 mln zł. Celem Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” jest umożliwienie mieszkańcom realizacji przedsięwzięć i zadań, które służą rozwojowi lokalnych społeczności.

W subregionie północnym dofinansowano 19 przedsięwzięć na realizację zadań w 13 gminach, z czterech powiatów. Wśród nich są m.in.: zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Nieborowice, zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Kochanowice, utworzenie gminnego miejsca upamiętniającego KWK „Krupiński” w Suszcu, czy przebudowy i modernizacje placów zabaw m.in. w Olsztynie, Golasowicach, Świerklańcu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla subregionu centralnego. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”